Kobiety są jak przekład: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne. Bernard Shaw
O matre pulchra filia pulchrior! - O córko piękniejsza od pięknej matki
Cogito, ergo sum. (Myślę, wiec jestem) Kartezjusz
Zauważając moje istnienie w tym świecie wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istniał zawsze. Benjamin Franklin (1706-1790)
Poeta zniesie wszystko, oprócz błędu drukarskiego. Oscar Wilde (Fingal O'Flahertie Wills, 1854-1900)
Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.
To nie miłość jest ślepa, lecz zazdrość. Laurence Durell
Mała dawka filozofii czyni z człowieka ateistą, duża zwraca go ku religii. Francis Bacon
Ultrum enim vitium est et omnibus credere et nulli - często błędem jest wierzyć każdemu i nikomu. Seneka
Jeżeli chcesz kroczyć w wierze, nie oczekuj, że Twoja droga będzie zawsze wygodna. Hudson Taylor (1832-1905)

Relacja z ojcem

 

Wydaje się, że globalny rozwój, społeczeństwo, kultura i edukacja sprzysięgły się, aby utrudnić ojcom i synom nawiązanie dobrego kontaktu. Ogromna liczba męż­czyzn przyznaje, że ich relacje z ojcem są napięte lub wrogie - lepiej układa się im z matką. Zranienie przez ojca to najczęstszy temat w literaturze dotyczącej męż­czyzn.

 

U kobiet przeważa odwrotny wzorzec relacji: doświadczają one więcej konflik­tów z matką niż z ojcem. Jeśli relacja córki z ojcem jest problematyczna, istnie­je duże prawdopodobieństwo, że wynika to raczej ze zbytniego uzależnienia niż z osłabienia kontaktu.

 

 

Fragmenty z książki

"Być mężczyzną".
Autorzy: Patrick Fanning,

Matthew Mckay.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Księgarnia internetowa GWP

 

 

 

 

 

 

 

 
Polityka Prywatności