Batorówka

Wyprawę najlepiej rozpocząć na placu Sowieckim 4, pod znajdującą się obok kościoła farnego Batorówką, która jest przedsmakiem tego, co nas czeka na całej trasie.

Dziś kamienica, niegdyś renesansowy pałac (2. poł. XVI w.) – w czasie przebudowy Starego Zamku była rezydencją królewską Stefana Batorego. Przez lata nawet utrzymywano, że władca miał umrzeć w nim, a nie na zamku. Apartamenty mieszkalne posiadał tu także August II, za rządów którego odbywały się w Batorówce sejmy (izba goszcząca posłów mieści­ła się od strony dzisiejszej ul. Marksa). Po przeniesieniu trybunału litewskiego do Grodna w 1775 r. odbywał on w pałacu swoje posiedzenia – budynek zwano wówczas pałacem trybunalskim. W końcu XVIII w. przeszedł na własność rodu Brzostowskich, których dobra w 1832 r. uległy konfiskacie. Po pożarze 1885 r. odbudowano tylko jego część. Niegdyś pałac o arkadowym dziedzińcu, dziś ni­czym specjalnym nie wyróżnia się spośród zlo­kalizowanych w rynku kamienic. Mieści się w niej jedna z siedzib grodzieńskiej Akademii Medycznej.

Spod Batorówki kilka minut spaceru ul. Gorodienskogo dzieli nas od Góry Zamkowej, której teren stanowi zabytkowy zespół historyczno-archeologiczny objęty od 1967 r. państwową ochroną. Prócz Wawelu nie ma w Polsce drugiej budowli historycznej, któryby posiadała w swych fundamentach tyle resztek i śladów rozmaitych stojących na tym miejscu budowli średniowiecznych, murowanych i drewnianych, tyle nawarstwień ziemi z rozmaitych epok – pisał w okresie międzywojnia autor przewodnika po Grodnie.

 

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Grodno. Miasto nad Niemnem". Autorzy: Adam Liss, Krzysztof Maćkowski. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności