Artykuły

2 sierpnia Fundacja im. Lesława A. Pagi ogłosiła wyniki. Z setek aplikujących wyłoniono 30 osób, które przez dwa miesiące brać będą udział w warsztatach, szkoleniach i wykładach. Projekt ma im pomóc w przyszłości stać się liderami w sektorze ochrony zdrowia.
Każdego dnia tysiące osób na całym świecie otrzymuje diagnozę: nowotwór. Czy jednak choroba nowotworowa jest wyrokiem? Wbrew powszechnej opinii, nie zawsze nowotwór kończy się śmiercią pacjenta. Zasadniczą rolę odgrywa czas – im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym lepsze rokowania. Ponadto, niektóre typy nowotworów są bardziej zjadliwe, inne mniej. I przede wszystkim, obecnie medycyna dysponuje o wiele skuteczniejszymi metodami terapii. W przypadku nowotworów, najważniejszym aspektem prewencji jest profilaktyka. Szacuje się, iż 30-50% nowotworów złośliwych można by zapobiec.
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum wspierając akcję szczepień przeciwko Covid-19 w najbliższych dniach rozpocznie organizację Szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid – 19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych – moduł praktyczny.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest pierwszą uczelnią w Polsce posiadającą dynamiczny model sztucznego przewodu pokarmowego. Aparatura pozwalająca na bardzo wierne naśladowanie i monitorowanie procesów zachodzących w żołądku, jelicie cienkim oraz jelicie grubym w kontrolowanych warunkach będzie wykorzystywana do prac badawczych Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka.
Realizacja grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pt. “Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” REGENNOVA przyniosła dwie decyzje Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentów dla naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy związany jest z opracowaniem substancji poprawiającej gojenie się ran, drugi z opracowaniem substancji stymulującej regenerację chrząstki.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi Gdańskiemu kolejny patent: na wynalazek pt. „2-izotiocyjanianoetylobenzen do zastosowania w leczeniu choroby Huntingtona”. Dzięki niemu w przyszłości możliwe będzie opracowanie pierwszego leku na tę chorobę, który będzie minimalizował jej przyczynę, a nie jedynie łagodził jej objawy.
W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ponownie wsparł podjęte już wcześniej przez władze Uczelni działania w zakresie szybkiego wykrywania zakażeń, przekazując wysokospecjalistyczną aparaturę w postaci termocyklera Light Cycler 480 II do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.
Uniwersytet Gdański podpisał dwie umowy licencyjne z firmą NANOSCI Sp. z o.o. - podmiotem powstałym w celu komercjalizacji wynalazków, których twórcami jest zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.  NANOSCI wykorzysta licencję do opracowania urządzeń pracujących w układach klimatyzacji, oczyszczających powietrze z patogenów w tym SARS-CoV-2. Misją firmy jest uczynienie środków transportu i miejsc pracy bezpiecznymi dla podróżnych i pracowników.
Czy sztuczna inteligencja (SI) może wesprzeć spersonalizowane leczenie? Na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach programu Horyzont 2020, realizowany jest nowy projekt, pt.: „Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity” (KATY), który podejmuje to wyzwanie. Wykorzystując system medycyny personalizowanej wspomagany przez sztuczną inteligencję projekt wesprze lekarzy w procesie decyzyjnym podczas leczenia raka nerki. Projekt finansowany jest ze środków UE kwotą blisko 8,5 mln euro, z czego budżet dla UG wynosi niemal 650 tys. euro.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu dla badaczy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na wynalazek pt. Radiosensybilizator do zastosowania w radioterapii. Dzięki niemu możliwe będzie zwiększenie skuteczności radioterapii oraz minimalizacja jej negatywnych skutków.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


 
Polityka Prywatności