Czym jest Wielka Brytania?

Państwo Wielka Brytania obejmuje wyspę Wielką Brytanię (na której położona jest Anglia, Szkocja i Walia) oraz Irlandię Północną. Wielka Brytania jest jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pełna nazwa państwa brzmi: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wielka Brytania stanowi największą wyspę w archipelagu Wysp Brytyjskich. Druga pod względem wielkości wyspa, Irlandia, podzielona jest na Irlandię Północną i Republikę Irlandii.   U zachodniego wybrzeża Szkocji położone są Hebrydy, a na północny wschód od Szkocji leżą Orkady i Szetlandy.   Wszystkie te wyspy, wraz z wyspą Wight, Anglesey i Wyspami Scilly, są powiązane administracyjnie z Wielką Brytanią, natomiast wyspa Man na Morzu Irlandzkim oraz Wyspy Normandzkie, położone pomiędzy Wielką Brytanią a Francją, są w dużym stopniu autonomiczne i nie wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa.

Mimo iż Wyspy Normandzkie i wyspa Man nie wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa, są z nim w specyficzny sposób powiązane. W X i XI wieku Wyspy Normandzkie stanowiły część księstwa Normandii i podlegały rządom monarchów angielskich aż do XV wieku, kiedy to Normandia przeszła w ręce francuskie. Wyspa Man znajdowała się pod nominalnymi rządami Norwegii do roku 1266 a od roku 1765 podlega bezpośredniej administracji brytyjskiej. Obecnie terytoria te posiadają własne zgromadzenia ustawodawcze i systemy prawne. Na wyspie Man obowiązuje także osobny system podatkowy. Rząd brytyjski odpowiada za sprawy międzynarodowe i obronne.

Wielka Brytania zajmuje obszar o powierzchni około 242 tys. km kwadratowych. Odległość od południowego wybrzeża do koniuszka Szkocji wynosi niecałe tysiąc kilometrów, zaś odległość od zachodniego do wschodniego wybrzeża w najszerszym punkcie wynosi 500 km. Długość linii brzegowej Wielkiej Brytanii wynosi 14 549 km z Anglią i Walią, z czego wyspy stanowią 5214 km, a Szkocja, wraz z wyspami, 9335 km. Najbardziej wysunięty na północ punkt to Dunnet Head w północno-wschodniej Szkocji a najbardziej południowy kraniec to Lizard Point w Kornwalii.

Liczba mieszkańców Zjednoczonego Królestwa wynosi około 59 755 700 (Anglia: 49 997 100; Walia: 2 946 200; Szkocja: 5 114 600; Irlandia Północna: 1 697 800).

 

Jednostki miar i przeliczanie

Kilometry i mile

Jedna mila to  1 609 kilometra

Jeden kilometr to 0,621 mili

 

Litry i galony

Jeden galon to 4,546 l

Jeden litr to 0,220 galona

 

Źródło: www.visitbritain.com

 

 
Polityka Prywatności