Co to jest piwo?

Przez piwo rozumiemy napój zdrowy, przyiemny i upaiaiący, sztuką zdziałany. Ciężkość gatunkowa onego
i kolor, bardzo bywaią różne; piwa iednem słowem mówiąc, maią też same własności co wina, to jest,

* Używane do zbytku sprawuią zawrot głowy.

* Wystawione w pewnym stopniu ciepła na przystęp powietrza, połykaią z niego kwasorod i zamieniaią się w ocet.

Gotowane w zamkniętych naczyniach daią pary, które przez oziębienie zamienione w krople, stanowią wyskok winny.

 

Źródło: Nauka robienia piwa przez Alexandra Hrabiego Chodkiewicza członka Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego i Galwanicznego, Warszawa 1811

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Piwnym szlakiem po Europie Środka". Autor: Aleksander Strojny. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności