Biuro Wyjazdów Językowych ATAS

Strona www: www.atas.pl/
Miasto: Warszawa
Kraj wyjazdu: Australia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Grecja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Szwecja, Tunezja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Ul. Noakowskiego 4 (Pl. Politechniki)
00-666 Warszawa
Tel. (0-22) 825 74 77, 825 93 21

ATAS jest przedstawicielem renomowanych szkół językowych za granicą i posiada kilkaset ofert kursów:
  • wakacyjnych,
  • całorocznych,
  • standardowych,
  • intensywnych,
  • specjalistycznych,
  • wyjazdów grupowych.

Szkoły, z którymi współpracuje ATAS posiadają rekomendacje British Council, EnglishUK, FIYTO, RELSA, ALTO, EAQUALS, FADAF, IALC, FADAF, SOUFFLE, NAFSA, Union Latina i inne.

KURSY WAKACYJNE
Zorganizowane na bazie kursu standardowego zawierają dodatkowo program rekreacyjno - sportowy, kulturalny i turystyczny. Jest to rodzaj wspaniale zorganizowanych wakacji oferujących naukę, sport, zwiedzanie i rozrywkę.

KURSY STANDARDOWE
Kursy przeznaczone dla osób, które chcą efektywnie komunikować się w języku obcym w codziennych sytuacjach. Podczas zajęć praktycznie doskonali się konwersacje z uwzględnieniem gramatyki, zasad wymowy oraz poszerzania słownictwa. Obejmują 15-20 lekcji tygodniowo, pozostaje więc czas na zwiedzanie i poznawanie kraju. Można w nich brać udział zarówno w czasie wakacji, jak i podczas pozostałej części roku.

KURSY INTENSYWNE
Składają się z 25-30 lekcji tygodniowo (część rano, część po południu). Niekiedy zajęcia popołudniowe mają charakter uzupełniający typu: wykłady z literatury, historii, sztuki lub konwersacje.
W niektórych szkołach istnieje możliwość dodatkowych samodzielnych zajęć w laboratorium językowym lub pracowniach komputerowych. Większość szkół oferuje ten typ kursów przez cały rok. Zajęcia popołudniowe odbywają się w mniejszych, niestandardowych grupach (zwykle 6-10 osób).

KURSY SUPERINTENSYWNE
Kursy przeznaczone dla osób pragnących wykorzystać pobyt na kursie do jak najintensywniejszej nauki 30-40 lekcji tygodniowo.

KURSY INDYWIDUALNE
Jest to indywidualna nauka z nauczycielem (1:1). Tempo nauki jest przystosowane do wymagań, życzeń i możliwości kursanta. Jedną z dodatkowych opcji jest nauka i pobyt w domu nauczyciela.

KURSY - WYJAZDY GRUPOWE
W ciągu całego roku ATAS organizuje, na życzenie, wyjazdy na kursy językowe dla grup. Nauka odbywa się w zależności od szkoły i czasu trwania kursu w grupach jednonarodowościowych (szczególnie gdy wyjazdy są poza sezonem) lub międzynarodowych. Każdorazowo przy dokonywaniu rezerwacji należy upewnić się, czy klasy będą jedno, czy wielonarodowościowe. Dużą zaletą wyjazdów grupowych jest fakt, że zawsze organizowane są dla uczestników kursu zajęcia pozalekcyjne (program kulturalno - sportowy). Liczba lekcji w tygodniu wynosi przeciętnie 15-20. Na życzenie liczba ta może zostać zwiększona. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do biur ATAS. Istnieje wówczas możliwość uzyskania korzystnych rabatów od cen katalogowych.

KURSY EGZAMINACYJNE
Są to kursy przygotowujące do egzaminów, tj.: FCE - First Certificate in English, CAE - Certificate in Advanced English, CPE - Certificate of Proficiency in English, TOEFL- Test of English as a Foreign Language, IELTS - International English Language Testing System, TOEIC-Test Of English for International Communication, (ZD - Zertifikat Deutsch, ZMP - Zentrale Mittelstufeprufung, DELF - Diplome d'Etudes en Langue Francaise i wiele innych.

KURSY SPECJALISTYCZNE
Są to kursy prowadzone przez nauczycieli języków obcych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Kursy są prowadzone w takich specjalnościach jak: zarządzanie, marketing, administracja, hotelarstwo, turystyka, prawo, medycyna, media oraz kursy dla nauczycieli.

SZKOŁA ŚREDNIA ZA GRANICĄ
Program prowadzony jest przez renomowane organizacje międzynarodowe w Anglii, Irlandii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. Przeznaczony głównie dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Nauka odbywa się w publicznej lub prywatnej szkole średniej, natomiast zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają starannie dobrane miejscowe rodziny. Każdy słuchacz jest pod opieką lokalnego koordynatora oraz fundacji.

ATAS
organizuje również wyjazdy językowe połączone z praktykami do Irlandii oraz rok szkolny - szkoła średnia w USA, Irlandii i Niemczech. Jako jedyne biuro w Polsce prowadzi w okresie wakacji regularne połączenia autokarowe do szkół językowych w Anglii.

ATAS jest również czołowym organizatorem turystyki młodzieżowej. W ciągu roku wysyła wiele grup na zagraniczne wycieczki szkolne (m. in. na bardzo popularne Warsztaty językowe w Londynie). W każdym roku ATAS rozszerza swoją ofertę obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.

ATAS prowadzi także regularną linię autokarową do Anglii. Oferuje szybki przejazd luksusowymi autokarami gwarantując komfort, bezpieczeństwo oraz fachową i miłą obsługę.

 
Polityka Prywatności