Opieka zdrowotna

Jak uzyskać opiekę zdrowotną

Możesz korzystać ze świadczeń w gminnych ośrodkach zdrowia (Terveyskeskus/ Hälsovardscentral), gminnych lub państwowych szpitalach lub u samodzielnie praktykujących lekarzy działających w ramach publicznej służby zdrowia.
Szpitale, by przyjąć pacjenta, wymagają skierowania od lekarza. Jednakże w nagłych przypadkach możesz zgłosić się bezpośrednio do szpitala.
Przedstaw swój formularz E 111 lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opieka lekarska i leczenie szpitalne zapewniane są nieodpłatnie lub za standardową opłatą. Poszczególne ośrodki zdrowia stosują różne zasady w tym zakresie. Za wizytę u lekarza (w tym badania laboratoryjne i prześwietlenia RTG) pobierana jest z reguły opłata 11-22 EUR. W przypadku wizyty poza zwykłymi godzinami przyjęć możesz zostać obciążony dodatkową opłatą.
Za leczenie stomatologiczne również poniesiesz opłatę, zwykle poniżej 35 EUR. Osoby poniżej 18 roku życia uzyskują świadczenia dentystyczne nieodpłatnie.
Za każdy dzień leczenia i pobytu na oddziale szpitalnym trzeba zapłacić zryczałtowaną opłatę. Osoby poniżej 18 roku życia są z niej zwolnione w przypadku, gdy przebywają w szpitalu więcej niż 7 dni rocznie. Opłatę poniesiesz także za poradę ambulatoryjną w szpitalu.
W momencie realizacji recepty zapłacisz pełną cenę, po czym możesz ubiegać się o zwrot części wydatków (z reguły otrzymasz 50% powyżej stałej bezzwrotnej opłaty - 10 EUR).

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Za transport sanitarny musisz zapłacić zryczałtowaną opłatę. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest każdy lekarz.

Leczenie prywatne

Możesz również skorzystać z porady prywatnego lekarza/stomatologa lub leczyć się w prywatnym szpitalu. W takim wypadku poniesiesz pełne koszty, jednak możesz ubiegać się o zwrot ich części (ok. 60%). W tym celu powinieneś wypełnić wniosek znajdujący się na odwrocie rachunku za honorarium lekarza/stomatologa.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty i recept oraz formularz E 111. O refundację kosztów leczenia można ubiegać się w miejscowym zakładzie KELA w ciagu 6 miesięcy od dnia zapłaty lub po powrocie do kraju we właściwym oddziale NFZ.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały KELA (Zakładu Ubezpieczenia Społecznego).

Instytucja łącznikowa

Kansaneläkelaitos (KELA)
P.O. Box 400
00381 HELSINKI, Finland
Tel. 00 35 820 43411
Fax 00 35 820 4343829
eushoito@kela.fi

źródło: www.nfz.gov.pl

 
Polityka Prywatności