Nowe Huty w puszczy

Już w 16 wieku Szwecja była znaczącym eksporterem metali – zwłaszcza miedzi i żelaza. Część ich pochodziła z prowincji Finlandia, gdzie znajdowało się sporo łatwo dostępnej rudy jeziorowej oraz nieprzebyte lasy – źródła węgla drzewnego.

 

Pierwszą hutę uruchomiono w Mustio (poł-zach. Finlandia) w 1560 r.

Rozkwit przemysłu nastąpił w 17 i 18 w., kiedy to powstało 30 zakładów. Schyłek w końcu 19 w., kiedy rewolucja techniczna zmieniła skalę opłacalnej produkcji.

 

Traf chciał, że na miejsca lokalizacji  nowych hut wybierano  w Finlandii atrakcyjne miejsca widokowe. Potrzebna był wartki prąd  wody do napędzania młotów a także połączenie ze szlakami wodnymi, do spławu drewna. transportu rudy i węgla drzewnego. Typowa huta stoi w otoczonej wzgórzami dolinie w głębi lasów,  nad pieniącym się przesmykiem między jeziorami.

 

Budowano nie tylko piece i napędzane wodą kuźnie, ale wygodne kolonie mieszkaniowe dla robotników i urzędników, szpital, szkołę oraz wyróżniające się często wyszukaną architekturą kościół, biuro i rezydencję właściciela. Osady powstające wokół pieców hutniczych były samowystarczalne i cieszyły się opinią ziemskiego raju. Nie tyle z powodu malowniczych parków wokół dworów właścicieli, co ze względu na atrakcyjność  pracy w hucie wśród młodych i obiecujących, którzy starali się tam dostać tak jak dzisiaj do Nokii czy Microsoftu. Osiedla hutnicze miały przywileje zbliżone do miejskich a lokalne społeczeństwo wytwarzało własną kulturę o cechach mieszczańskich. Rodziny wiązały się z zakładem na pokolenia.

 

Na początku 20 w. większość ze stu idyllicznych dolin opustoszała.

Do dzić są miejscami godnymi odwiedzenia.  Konserwatorzy dawno dostrzegli wartość historyczną, kulturowę i estetyczną starych osad hutniczych. Ponieważ kolonie hutnicze budowano starannie z dobrych materiałów - zachowały się w  bardzo dobrym stanie. We dworach ulokowały się przytulne hotele, w warsztatach pracują artyści i rękodzielnicy,  niektóre obiekty są po prostu muzeami techniki lub salami wystawowymi. Wszystkie łączy piękne położenie w głębi lasów nad ciekawymi wodami.

Najbliżej Helsinek leżą Fagervik oraz Fiskars,  gdzie ma korzenie tej samej nazwy koncern metaurgiczny,  najbardziej znany na  świecie z nożyczek z pomarańczowymi uchwytami.

 

 

Więcej:

 

http://www.fiskarsvillage.net

http://www.billnas-rilax.com/

http://www.muuka.com/

 
Polityka Prywatności