Finlandia

Najważniejsze wiadomości

Finlandia, której powierzchnia wynosi  338 000 km2 (Polska 310 000km2), jest siódmym co do wielkosści krajem w Europie. W najszerszym miejscu Finlandia mierzy 540 km, a w najdłuższym 1 160 km. W Finlandii jest 187 888 jezior i 179 584 wyspy. Jeziora zajmują 20 %, a lasy 69 % powierzchni kraju. Granica ze Szwecją ma długości 586 km, z Norwegią 727 km i z Rosją 1 269 km.

Finlandię zamieszkuje 5 147 000 osób, z czego 92% mówi po fińsku, 5,7 % po szwedzku, a 1% posługuje się lapońskim językiem saami.

 

Historia

1115 – pierwsza wyprawa krzyżowa do Finlandii pod wodzą króla szwedzkiego, w wyniku której kraj zostaje włączony do Szwecji na 600 lat.

1562- Katarzyna Jagiellonka, córka Bony Sforzy i Zygmunta Starego poślubia księcia Jana Finlandzkiego i zamieszkuje w ówczesnej stolicy, Turku. Jej syn, Zygmunt III Waza, zostaje królem Szwecji i Polski.

1809 – przejście pod panowanie Rosji: Finlandia staje się Wielkim Księstwem, zachowując wszakże szeroką autonomię.

1906 – Finlandia jako pierwszy kraj w Europie przyznaje kobietom prawo głosu.

1917 – uzyskanie przez Finlandię niepodległości w dniu 6 grudnia.

1995 – Finlandia przystępuje do Unii Europejskiej.

 

Struktura organizacyjna państwa

W parlamencie fińskim (Eduskunta) zasiada 200 posłów, wybieranych co cztery lata w wyborach bezpośrednich i proporcjonalnych. Obecny rząd koalicyjny zostal utworzony przez partie socjaldemokratyczna SDP, agrarną Keskusta i Szwedzką Partieę Ludową RKP. Premierem jest Matti Vanhanen. W skład gabinetu wchodzi 18 ministrów. Kandencja prezydenta trwa 6 lat. W 2000 r. prezydentem wybrana została pani Tarja Halonen.

 

Klimat

Dzięki kontynentalnemu klimatowi południowa Finlandia ma spośród wszystkich krajów pólnocnych najwyższą średnią temperaturę w lecie. Zachodnie wybrzeże kraju jest najbardziej nasłonecznionym miejscem w Europie. Powietrze w Finlandii jest zawsze czyste i orzeźwiajace. Po długiej zimie w maju wybucha krótka wiosna, wszystko kwitnie równocześnie i niesłychanie intensywnie. W długie słoneczne dni, już od połowy czerwca, temperatura wody w płytszych jeziorach może się szybko podnieść do ponad 20 °C.

Na południu kraju, w czerwcu i lipcu, trwaja białe noce a w Laponii słońce nie zachodzi za horyzont. Prawdziwki zaczynają się w lipcu, zanim dojrzeją truskawi. Tradycyjnie Finowie rozpoczynają urlopy od Juhanusa ( św. Jana – w ostatnim tygodniu czerwca)

 

Swoboda poruszania się

W Finlandii istnieje prawo pozwalające na swobodne poruszanie się po prywatnych lasach, zbieranie jagód, grzybów i ziół. Warunkiem jest nie zbliżanie się do domów oraz uzyskanie zgody właściciela na biwakowanie i palenie ogniska. Absolutnie nie wolno bez pozwolenia scinac drzew ani łapać ryb a psy muszą być trzymane na smyczy.

 

Zorza Polarna

Zorze polarne występują, zależnie od aktywności magnetycznej słońca, w Laponii przez cała zimę, a na południu widać je najczęściej we wrześniu i marcu.

 

 

 

 

 

Serwis powstał całkowicie na podstawie informacji z portalu www.visitfinland.com

 
Polityka Prywatności