Formalności paszportowo-wizowe

Obywatele polscy przebywający w Słowenii przez 90 dni w celach turystycznych nie muszą mieć wizy. Przy wjeździe do kraju turyści powinni posiadać paszport ważny co najmniej przez miesiąc. Po przystąpieniu Polski i Słowenii do Unii Europejskiej można podróżować tylko z dowodem osobistym, ale ważne jest, aby był to nowy dowód, a nie tradycyjna „zielona książeczka”. Można wwozić i wywozić dowolną ilość obcych walut, a deklaracji wymaga wwiezienie sumy większej niż 3 mln SIT. Po wejściu Polski i Słowenii do Unii Europejskiej nie ma żadnych restrykcji w związku z przywożeniem alkoholu i papierosów.

W Słowenii istnieje obowiązek meldunkowy, gdy pobyt jest dłuższy niż trzy dni. W najbliższej komendzie policji osoba udzielająca gościny zgłasza pobyt cudzoziemca. Nie ma żadnych ograniczeń w poruszaniu się po kraju.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Słowenia. Słoneczna strona Alp". Autor: Magda Dobrzańska-Bzowska, Krzysztof Bzowski. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności