Informacja turystyczna

W Warszawie przy Ambasadzie Czech działa Czeskie Centrum. Jest to instytucja nie tylko kulturalna, lecz także dostarczająca jak najszerszemu kręgowi odbiorców informacji turystycznych. Co prawda nie pośredniczy w załatwianiu pobytu czy zakwaterowania, ale udziela bezpłatnych ­informacji o Pradze i innych atrakcyjnych miejscach.

Oczywistym jest, że pomimo najszczerszych starań, żaden z przewodników nie może zawierać wszystkich informacji o danym kraju. Dlatego też, jeżeli pragniecie uzupełnić swoje informacje na temat Czech, polecamy kilka stron internetowych. Bardzo dobrą stroną (w języku czeskim, angielskim i niemieckim), na której znajdziemy m.in. opis ciekawych miejsc turystycznych czy adresy lokalnych biur informacyjnych, jest http://www.visitczechia.cz. W języku angielskim jest również http://www.czechcenter.cz. Pragnąc jeszcze w Polsce sprawdzić połączenia między poszczególnymi miejscami w Czechach, warto wejść na http://www.jizdnirady.cz (system informacji o połączeniach kolejowych i autobusowych IDOS). Jeżeli dokładnie chcemy sprawdzić na mapie, gdzie w danym mieście jest na przykład bank, należy kliknąć na http://www.mapy.quick.cz. Również czeskie góry mają swoją stronę: http://www.ceske-hory.cz. Jest ona bardzo dobrze wykonana, ale dostępna niestety tylko w języku czeskim.

Morawski Region Winiarski nie ma oficjalnego biura informacji turystycznej. Czeska, ogólnokrajowa informacja turystyczna dysponuje jedynie ograniczonymi informacjami na temat ­Moraw. Można tu jednak uzyskać przydatne adresy miejsc noclegowych, ­restauracji oraz wydarzeń kulturalnych. Biuro główne mieści się w Pradze, ale istnieją także placówki w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Najlepszymi źródłami wiedzy o regionach są lokalne biura informacji, szczególnie te w miejscowościach Znojmo, Mikulov, Břeclav i Hodonín (ich adresy zamieszczono w poszczególnych rozdziałach).

Organizacją odpowiadającą za organizację ruchu turystycznego jest Česká Centrála Cestovního Ruchu – ČCCR. Adres biura: Praha 2, ul. Vinohradská 46, tel.: 221 58 04 11, faks: 221 58 05 11, e-mail: oborilova@cccr-cta.cz, http://www.visitczechia.cz.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Morawy Południowe. Na winnych ścieżkach". Autor: Richard Nebesky. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności