Przedstawicielstwa dyplomatyczne

Przedstawicielstwa polskie w Republice Czeskiej

Ambasada RP w Pradze:

118 01 Praha 1, ul. Valdštehnská 8

tel.: (+420) 2575 303 88

faks: (+420) 2575 303 99

e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

Wydział Konsularny:

110 00 Praha 1, Václavské námstí 49

tel.: (+420) 224 228 722 – 2

faks: (+420) 224 227 320

e-mail: konspol@mbox.vol.cz

http://www.polamb.cz

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00

 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie:

Ostrava, ul. Blahoslavova 4

tel./faks: (+420) 596 118 074 – 76

 

Konsulat RP w Brnie:

Brno, Třida kpt. Jaroše 25

tel./faks: (+420) 545 215 667

Przedstawicielstwa dyplomatyczne Republiki Czeskiej w Polsce

Ambasada Republiki Czeskiej                                                    00-555 Warszawa, ul. Koszykowa 18,                                        tel.: (0-22) 628 72 21-5, faks: (0-22) 629 80 45, 628 21 68,

e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz, http://www.mzv.cz/warsaw

Działalność konsularna obejmuje województwa: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie.

Konsulat Generalny w Katowicach

40-085 Katowice, ul. Stalmacha 21,

tel.: (0-32) 609 99 52-3 (centrala), 609 99 60 (wydział konsularny), faks: (0-32) 251 55 67,

e-mail: katowice@embasssy.mzv.cz;

Okręg konsularny obejmuje województwa: Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie.

Konsulat Generalny we Wrocławiu

50-101 Wrocław, Rynek 13,

tel. (0-71) 782 60 60, faks: (0-71) 782 60 66,

e-mail: wroclav@embassy.mzv.cz;

Działalność konsularna dla województwa Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego.

 

Konsulaty Honorowe:

Poznań, 60-810, ul. Bukowska 12,

tel.: (0-61) 865 38 88, faks: (0-61) 865 38 89,

e-mail: poznan@honorary.mzv.cz;

Działalność konsularna dla województwa Wielkopolskiego.

Szczecin, 70-567, ul. Monte Cassino 27,

tel.:(0-91) 423 79 80, faks: (0-91) 423 52 76,

e-mail: szczecin@honorary.mzv.cz;

Działalność konsularna dla województwa Zachodniopomorskiego.

 

Czeskie Centrum w Warszawie

 

00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79

tel.: (0-22) 629 72 71 (centrala) lub 621 51 34 (sekretariat)

faks: (0-22) 628 33 20

e-mail: ccwarszawa@czech.cz

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Morawy Południowe. Na winnych ścieżkach". Autor: Richard Nebesky. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności