Muzea i galerie sztuki

Muzeum Historyczno-Archeologiczne – ul. Zamkowaja 20, tel.: 446 056 – jest czynne codziennie (prócz pniedziałków) w godz. 10.00–18.00. Ekspozycje mieszczą się w Starym i Nowym Zamku. Bilet wstępu do tego pierwszego kosztuje 2 tys. BYR, do drugiego – 1 tys. BYR. Zniżki są tylko dla studentów białoruskich. Twórcą i kustoszem muzeum założonego w okresie międzywojennym był grodnianin, wybitny archeolog i historyk Józef Jodkowski. W mu­zeum znajduje się m.in. brą­zowe popiersie kró­la Stanisława Augusta Poniatowskiego, oryginał testamentu Tadeusza Kościuszki (nieudostępniany na co dzień zwiedzającym), rękopisy, starodruki oraz wiele odnalezionych podczas wykopalisk przedmiotów z epoki brązu. Ogromną wartość mają zbiory biblioteki liczące 36 tys. woluminów, na które składają się pozostałości biblioteki dominikanów grodzieńskich, księgozbiory Kra­sińskich, Pusłowskich, Po­tockich. Ponoć w czasach komunistycznych zaczęto w muzeum gromadzić także makiety białoruskich cementowni, wzo­ry łożysk tocznych i wyjątkowej wielkości buraki cukrowe. Do tego dochodzą: zbiory etnograficzne, militaria oraz meble z XVIII–XIX w. – łącznie setki tysięcy eksponatów i potwierdzenie przysłowia „od przybytku głowa boli” (przynajmniej zwiedzających). Na zwiedzanie muzeów trzeba przeznaczyć ok. 2 godz.

Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej – ul. Orzeszkowej 17, tel.: 448 570 – wstęp kosztuje 500 BYR. obiekt jest czynny codziennie w godz. 9.00–17.00. Budynek to wykonana w 1979 r. kopia XIX-wiecznego domu pisarki, rozebranego po II wojnie światowej. Pisarka mieszkała w nim od 1895 r. aż do swojej śmierci w 1910 r. Teraz w „szarym domku”, jak był nazywany dom Orzeszkowej, znajdują się działy Biblioteki Naukowej im. Karskiego. W 2001 r. otwarto tam także pamiątkowe dwa pokoje pisarki. W salonie można oglądać biurko pisarki, jej przybory do pisania, własnoręcznie wykonane zielniki, zdjęcie jej rodziców. Jest także II wydanie Nad Niemnem z 1889 r. i II wydanie Pana Tadeusza z 1834 r. Drugie z pomieszczeń to „salonik pod baranami z kącikiem na poufne zwierzenia” – jak go określił przyjaciel pisarki, Edmund Jankowski. Znajduje się tu m.in. oryginalny kominek oraz kopia obrazu Barany. W domku odbywają się także twórcze spotkania salonu literackiego „U pani Elizy”. Dyrektorką – i jak sama mówi – sprzątaczką, przewodniczką, kasjerką i opiekunką muzeum jest Maria Ejsmont.

Dom-Muzeum Bogdanowicza – ul. 1 Maja 10, tel.: 722 254 – czynny codziennie (prócz poniedziałków) w godz. 10.00–17.00. Wstęp kosztuje 500 BYR. W latach 1892–96 w tym domu mieszkał białoruski poeta, Maksim Bogdanowicz. W 1982 r. otwarto tu muzeum literatury. Eksponowane są fotografie poety i jego rodziny, a także część biblioteki.

Muzeum Historii Religii – róg ul. Zamkowaja i Gorodinskogo – znajduje się w XVIII-wiecznym pałacu ostatniego kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Eustachego Hreptowicza. W chwili pisania przewodnika w muzeum trwał remont, który jak informowała dozorczyni, z powodu braku funduszy nie wiadomo, kiedy się skończy. Warto jednak wejść na dziedziniec, żeby obejrzeć jeden z nielicznych, ocalałych w Grodnie pałaców magnackich.

Muzeum-Apteka – tuż po lewej stronie bazyliki katedralnej (patrząc od frontu) zachował się budynek najstarszej apteki na Białorusi. Oprócz czynnej apteki mieści się tu wydzielona sala muzealna. Można obejrzeć przybory i akcesoria używane dawniej w aptekach. Sala muzealna czynna codziennie (prócz sobót i niedziel) w godz. 9.00–17.00. Wstęp jest bezpłatny.

W nielicznych grodzieńskich galeriach można dostać dzieła malarskie, ceramiczne, rzeźbiarskie współczesnych artystów Białorusi.

Galeria w Nowym Zamku – ul. Zamkowaja 20, tel.: 446 056 – czynna tak, jak muzeum, przez cały tydzień (prócz poniedziałków) w godz. 10.00–18.00.

Galeria Tyzenhauza – plac Tyzenahauza 4, tel.: 443 478 – znajduje się w piwnicach. Jest czynna przez cały tydzień w godz. 10.00–18.00.

Galeria U Majstra – ul. Kirowa 8, tel.: 44 14 68 – jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00, w sobotę: 11.00–19.00, w niedzielę – nieczynne.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Grodno. Miasto nad Niemnem". Autorzy: Adam Liss, Krzysztof Maćkowski. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności