Opieka medyczne, ubezpieczenie

Od przekraczających granicę Białorusi nie są wymagane żadne szczepienia ochronne. Na terenie republiki istnieje zagrożenie różnymi chorobami zakaźnymi, m.in. wenerycznymi – warto mieć to na uwadze, zwłaszcza kiedy za naszą wschodnia granicą zamierzamy prowadzić rozrywkowy tryb życia. Doba w szpitalu kosztuje równowartość około 15 USD, jednak w razie leczenia specjalistycznego lub w prywatnych gabinetach cena jest wyższa. Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są znacznie niższe niż w Polsce. Mogą też występować problemy w dostępie do specjalistycznych lekarstw. Konwencjonalne leki, zwykle produkcji białoruskiej (zagraniczne koncerny farmaceutyczne z trudem przebijają się na tamtejszy rynek), dostępne są w szerokim wyborze w miejscowych aptekach.

Doba w szpitalu to koszt ok. 15 USD – w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa. Numer na pogotowie (03) jest bezpłatny. W Grodnie nie ma problemów ze znalezieniem apteki i kupieniem lekarstw pierwszej potrzeby.

Apteki: ul. Orzeszkowej 11 – czynna w godz. 8.00–21.00, przy bazylice katedralnej – czynna w godz. 8.00–17.00.

 

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Grodno. Miasto nad Niemnem". Autorzy: Adam Liss, Krzysztof Maćkowski. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności