Formalności paszportowo-wizowe i meldunek

Konsekwencją wymogów stawianych Polsce przez kraje Unii Europejskiej w przededniu akcesji oraz swoistego rewanżu Białorusi było wprowadzenie w październiku 2003 r. ruchu wizowego między naszymi krajami.

Wizę białoruską można uzyskać jedynie w placówkach dyplomatycznych: ambasadzie w Warszawie – ul. Ateńska 67, tel.: (0-22) 617 32 12; w konsulacie w Gdańsku – ul. Jaśkowa Dolina 50, tel.: (0-58) 341 00 26; i Białymstoku – ul. Elektryczna 9, tel.: (0-85) 744 55 01. Żeby ją otrzymać, należy wypełnić odpowiedni wniosek, dołączyć do niego fotografię i rzecz jasna – paszport (musi być ważny jeszcze przez przynajmniej 3 miesiące). Starający się o wizę nie mają obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Jednokrotna wiza kosztuje 6 USD (ekspresowa – 11 USD), dwukrotna – 11 USD (ekspresowa – 21 USD). Osobom do 16. roku życia i powyżej 60 lat przysługuje wiza bezpłatna. Wizę o połowę tańszą od ceny nominalnej otrzymują natomiast członkowie rodzin obywateli białoruskich. Na wizę wydawaną w normalnym trybie trzeba czekać 2–3 dni, a na ekspresową – kilka godzin.

Każdy przekraczający granicę Białorusi w ciągu 3 dni powinien zameldować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu. Tyle teoria. W praktyce tym nieżyciowym przepisem, sięgającym czasów ZSRR, nikt z przybywających na Białoruś się nie przejmuje. Pamiętać jednak należy, że za jego niedopełnienie grozić może nam grzywna (lub konieczność dania łapówki). Problem nas nie dotyczy, jeśli śpimy w hotelach – formalnościami zajmują się wtedy pracownicy goszczącego nas miejsca.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Grodno. Miasto nad Niemnem". Autorzy: Adam Liss, Krzysztof Maćkowski. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności