Formalności wizowo-paszportowe

Niestety, obywatele Polski chcący wjechać do Rosji muszą posiadać wizę. Wniosek wizowy można pobrać z różnych stron internetowych. Może to być np. strona polskiej ambasady:
http://poland.mid.ru/visa.html
. Wiza musi być ważna do momentu przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Może być ona jednokrotna, dwukrotna i wielokrotna. W przypadku wizy jednokrotnej czas pobytu na terenie Rosji (Rosji centralnej – obwód kaliningradzki ma własne regulacje wizowe) nie może przekroczyć 10 dni i należy pamiętać, że w przypadku podróży pociągiem czas realnego pobytu w Moskwie to 8 dni. Koszt wizy zależy od czasu, w jakim chcemy ją otrzymać (może to być tydzień, a może to być i godzina) i miejsca, gdzie będziemy ją załatwiali (można ubiegać się o nią w ambasadzie – jest to droga bardziej żmudna, choć tańsza – albo w biurze podróży – gdzie oddajemy wniosek i wiza, chociaż droższa, przybywa „sama”). W ten sposób cena tej samej wizy jednorazowej waha się granicach 60–500 zł.

Aby otrzymać wizę, trzeba oprócz wniosku wizowego mieć paszport ­ważny co najmniej pół roku od daty zakończenia wizy, mający przynajmniej dwie puste strony, zdjęcie legitymacyjne i w przypadku wizy wielokrotnej – ważne badanie na obecność wirusa HIV.

Przy przekraczaniu granicy wypełnia się deklarację. Jest to bardzo ważny dokument, do którego ­celnicy lubią przywiązywać wagę. Ważne jest więc, żeby przy jej wypełnianiu, w przypadku wątpliwości, zapytać o radę kogoś, kto już to robił. Wszystkie rubryki deklaracji wypełnia się po rosyjsku.

Rosyjscy celnicy są dużymi formalistami i przy przekraczaniu rosyjskiej granicy raczej należy ­powstrzymać się od żartów i prób niepotrzebnej konwersacji. Tajemnicą poliszynela jest, że dobrze jest mieć na granicy ­kolejowej drobne (5- lub 10-dolarowe banknoty) na wypadek, ­gdyby się ­okazało, że bagaż jest za duży, ­telefonu ­komórkowego albo aparatu fotograficznego (nie) należało wpisać do deklaracji czy wystąpią inne „nagłe wydatki”.

Razem z deklaracją wypełnia się jednostronicową ulotkę o zameldowaniu, która jest później podbijana w hotelu. Jest to kolejny papierek, którego nie można zgubić i który będzie potrzebny przy wyjeździe z Rosji.

Osoby, które w czasie pobytu na ­terytorium Rosji posługują się paszportem tymczasowym, wydanym na powrót do kraju w zamian za utracony paszport dziesięcioletni (wyrabia go polska ambasada), w którym umieszczona była rosyjska wiza, muszą liczyć się z ograniczeniem ­okresu pobytu do 10 dni w hotelach i innych instytucjach świadczących usługi hotelarskie.

 

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Moskwa. Kreml, matrioszki i Arbat". Autorzy: Justyna Madzińska, Agnieszka Szypielewicz. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności