Orientacja w mieście

Integralną częścią składową budapeszteńskiego adresu jest numer dzielnicy, który zapisuje się cyframi rzymskimi. Ten element adresu ma ogromne znaczenie, gdyż ze względu na historię miasta, w obrębie dzisiejszego Budapesztu występuje wiele ulic o tej samej nazwie. Sztandarowym przykładem może być romantyczny poeta Sándor Petőfi, którego imię nadano w stolicy 1 mostowi, 4 placom i 12 (!) ulicom.

Do nazw ulic stosuje się zasada ogólna dotycząca przedstawiania i podpisywania się na Węgrzech: najpierw nazwisko, potem imię.

Struktura centrum jest bardzo logiczna. Przed zwiedzaniem, warto rzucić okiem na mapę i zwrócić uwagę na koncentrycznie położone względem siebie 3 bulwary Pesztu. Najmniejszy z nich to okalający śródmieście (dzielnica V) tzw. Mały Bulwar (Kiskörút). Jego krańce wyznacza na północy most Łańcuchowy (Lánchíd), a na południu most Wolności (Szabadság híd). Przedłużeniem mostu Łańcuchowego po budzińskiej stronie jest tunel biegnący pod Wzgórzem Zamkowym. W Peszcie od Małego Bulwaru odchodzą 3 ważne arterie: Andrássy út na północy, Rákóczi út w środkowej części, na przedłużeniu mostu Elżbiety (Erzsébet híd), oraz Üllőí út na południu.

Kolejnym półokręgiem opasującym Peszt jest tzw. Wielki Bulwar (Nagykörút), który biegnie od mostu Małgorzaty (Margit híd) do mostu Petőfiego (Petőfi-híd). Tworzy on koło z arterią okalającą w Budzie Górę Zamkową i Górę Gellérta.

Trzeci, największy bulwar Pesztu to Hungária körút, biegnący od mostu Arpada (Árpád-híd) do mostu Lágymányosi. Od niego odchodzą wszystkie najważniejsze drogi prowadzące poza Budapeszt.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Budapeszt. Stolica Zdrój". Autor: Monika Chojnacka. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności