Opieka medyczna

Jak w przypadku każdego wyjazdu zagranicznego, tak i przed wyruszeniem do Budapesztu warto ubezpieczyć się na czas podróży i pobytu za granicą. Trzeba pamiętać, że bezpłatna pomoc medyczna udzielana jest cudzoziemcom tak na Węgrzech, jak i w innych krajach jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub gdy grozi komuś trwałe kalectwo. Po wejściu Polski i Węgier do UE sytuacja nieco się poprawiła. Na podstawie dokumentu potwierdzającego nasze ubezpieczenie w Polsce, możemy korzystać z podstawowej opieki medycznej na takich samych prawach jak Węgrzy (druk E-111 dostaniemy w ZUS-ie). W innych wypadkach leczenie szpitalne jest płatne i z żądaniem zwrotu jego kosztów możemy się zwrócić jedynie do własnej firmy ubezpieczeniowej.

Oczywiście, przed wyjazdem na Węgry nie obowiązują żadne szczepionki. Bez problemu kupimy tam leki, ponieważ węgierskie apteki są dobrze zaopatrzone. Jeśli jednak jesteśmy uzależnieni od regularnego przyjmowania jakiegoś leku, nie zapomnijmy zabrać ze sobą dawki wystarczającej na cały wyjazd.

 

Szpitale państwowe: Szent János Korház, Buda, XII, Diósárok u. 1, tel.: 356 11 12; Szent István Korház, Peszt, VIII, Nagyvárad tér 1, tel.: 215 21 40

Prywatne pogotowie lekarskie: SOS Személyi Orvosi Szolgálat, Buda, I, Csalogány u. 4/B, tel.: 318 82 88, 318 82 12; Falck SOS Hungary, Buda, II, Kapy u. 49/B, tel.: 200 01 00

Całodobowe pogotowie dentystyczne: SOS Dental Service, Peszt, VI, Király u.14, tel.: 269 60 10

Apteki całodobowe:

Buda, I, Széna tér 1, tel.: 202 15 82, 202 18 16

Buda, II, Frankel Leó út 22, tel.: 212 44 06

Buda, III, Vörösvári út 84, tel.: 368 64 30

Buda, XII, Alkotás u.1B, tel.: 355 46 91

Peszt, IV, Pozsonyi u. 19, tel.: 379 30 08

Peszt, VI, Teréz krt. 41, tel.: 311 44 39

Peszt, VIII, Rákóczi út 39, tel.: 314 36 95

Peszt, X, Liget tér 3, tel.: 260 63 34

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Budapeszt. Stolica Zdrój". Autor: Monika Chojnacka. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności