Przewodniki, mapy, słowniki

Wilno doczekało się wielu przewodników – poczynając od XIX-wiecznych bedekerów (chociażby pióra Adama Honorego Kirkora), po prawdziwy wysyp przewodników po Wilnie i całej Litwie w wielu językach, wydanych po upadku Związku Radzieckiego i otwarciu granic (m.in. piękne Wilno Tomasa Venclovy, edycja również po polsku). Warto uzupełnić listę lektur przedwyjazdowych o przewodniki z okresu międzywojennego, z pietyzmem i miłością opisujące uroki Wilna – zwłaszcza bedeker prof. Juliusza Kłosa albo przewodnik, a w zasadzie zbiór przepięknych esejów historyczno-krajoznawczych Jerzego Remera. Reedycje tych przewodników można nabyć w polskich księgarniach (Elefas przy kościele Piotra i Pawła, Przyjaźń przy al. Gedimino 2 bądź przy cmentarzu na Rossie).

Ze względu na swą aktualność nieocenione pozostają natomiast anglojęzyczne periodyki Vilnius in your pocket wydawane co 2 miesiące i zawierające najbardziej przydatne informacje dla gości miasta, podane w telegraficznym skrócie.

Pomocne w podróży na Litwę mogą się też okazać mapa samochodowa państw bałtyckich (m.in. wyd. Marco Polo i Demart) i mapa Wilna (wydana m.in. przez litewskie wydawnictwo Briedis, www.briedis.lt, i dostępna w kioskach i księgarniach Wilna). W Internecie możemy skorzystać ze strony www.maps.lt, która daje możliwość znalezienia dowolnej miejscowości na Litwie, a także sprawdzenia lokalizacji hotelu, muzeum bądź dworca.

Język litewski nie należy do grupy języków słowiańskich (wraz z łotewskim tworzy grupę języków bałtyckich), dlatego jego zrozumienie będzie dla przeciętnego Polaka nie lada problemem. Niewiele bowiem prawdy jest w anegdocie, że litewskie słowa tworzy się poprzez dodanie do polskich końcówki -as. Mamy więc trzy możliwości: opanować kilka zwrotów po litewsku, zdać się na język angielski, którym mówi coraz więcej Litwinów, a na pewno młode pokolenie, albo też liczyć na spotkanie miejscowych Polaków, lub też Rosjan czy Litwinów, z którymi rozmówimy się w języku ojczystym.

Wśród dostępnych na rynku rozmówek polsko-litewskich można polecić Rozmówki litewskie dla Polaków pióra Barbary i Algisa Kaledów, są do nabycia w polskich księgarniach (również wysyłkowych, koszt ok. 15 PLN).

Na terenie Litwy z kolei można skorzystać z SMS--owego słowniczka angielsko-litewskiego, dostępnego w komórkowej sieci Omnitel. Wysyłając SMS pod numer 1301, możemy zapytać o znaczenie litewskiego wyrazu (treść SMS-a: ZOD LA .....) lub przetłumaczyć na litewski słowo, którego chcemy użyć (ZOD AL...). Koszt przetłumaczenia jednego wyrazu wynosi 0,60 Lt (ok. 0,80 PLN).

 

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Wilno. Barok z kamienia i obłoków". Autor: Jadwiga Rogoża. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności