Góra Trzech Krzyży

Dalsza trasa spaceru w kierunku Antokolu przebiega przez mostek nad ujściem wartkiej Wilenki do szerszej i spokojniejszej Wilii. Niedaleko za mostkiem w prawo skręca uliczka wiodąca ku Górze Trzech Krzyży. Na szczycie góry stoi biały betonowy pomnik Trzech Krzyży. Pierwsze drewniane krzyże stanęły tu jako pamiątka siedmiu zamordowanych przez pogan, za panowania księcia Olgierda (XIV w.), zakonników franciszkańskich pochowanych na wzgórzu. Krzyże, zniszczone w czasach zaborów, ustawiono tu na nowo dopiero w 1916 r. podczas okupacji niemieckiej – wówczas na górze stanął biały betonowy pomnik Trzech Krzyży dłuta Antoniego Wiwulskiego. W budowie monumentu pomagała wileńska społeczność i dlatego prace ukończono już po dwóch miesiącach, w tajemnicy przed Niemcami (nieprzychylnymi tej budowie) poświęcił go bp Michalkiewicz. W 1951 r. władze sowieckie zarządziły wysadzenie pomnika w powietrze. Rekonstrukcja pomnika stanęła na górze w roku 1989.

Góra Trzech Krzyży jest, obok Góry Giedymina, jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w mieście. Ma nad Górą Giedymina jeszcze i tę przewagę, iż roztaczający się stąd widok obejmuje samą Górę Giedymina i otaczające ją budowle. Wzgórze trzykrzyskie znajduje się na terenie dzisiejszego parku Górzystego (Kaln Parkas); przed wojną ten malowniczy górzysty i zalesiony obszar zwano wzgórzami Altaria.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Wilno. Barok z kamienia i obłoków". Autor: Jadwiga Rogoża. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności