Ubezpieczenie

Państwa Unii Europejskiej (w tym Litwa) honorują polskie zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym. Aby skorzystać – w razie potrzeby – z bezpłatnej pomocy lekarskiej w litewskich placówkach zdrowotnych (ale tylko tych finansowanych z budżetu), należy odebrać z Narodowego Funduszu Zdrowia wypełniony formularz E-111 (taki druk otrzyma każdy ubezpieczony w NFZ). Po przedłożeniu tego dokumentu uzyskamy pomoc medyczną w litewskich szpitalach bądź przychodniach, a także zwrócimy koszty nabytych na Litwie leków (o ile wiążą się one bezpośrednio z naszą chorobą bądź niedyspozycją). NFZ nie zwraca jednak kosztów np. transportu chorego do Polski, takie świadczenie pokrywa ubezpieczenie od następstw ­nieszczęśliwych wypadków (NW), które można wykupić w Polsce lub na terenie Litwy (np. w Balticums draudimas http://www.baltikums.lt). Na stronach internetowych NFZ (www.nfz.gov.pl) zamieszczone są informacje o zasadach leczenia w poszczególnych krajach unijnych.

Wileńska Regionalna Kasa Chorych, ul. Plačioji 10, tel.: (+ 370 5) 266 13 64, e-mail: vitlk@vlk.lt.

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Wilno. Barok z kamienia i obłoków". Autor: Jadwiga Rogoża. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności