Formalności wizowo-paszportowe

Po wejściu Polski i Litwy do Unii Europejskiej formalności związane z przekroczeniem granicy, pobytem i pracą na terenie sąsiada zostały znacznie uproszczone. Ruch bezwizowy między Polską a Litwą obowiązuje już od lat. Traktat unijny wprowadził w 2004 r. unię celną między obu państwami, dlatego nie prowadzi się obecnie przy przekraczaniu granicy kontroli celnej, a jedynie kontrolę paszportową. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać np. na stronie internetowej litewskiego MSZ: www.urm.lt (dostępna wersja angielska).

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Wilno. Barok z kamienia i obłoków". Autor: Jadwiga Rogoża. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności