Opieka zdrowotna - dane NFZ

Jak uzyskać opiekę zdrowotną

Możesz korzystać ze świadczeń lekarzy i stomatologów posiadających umowy z państwową służbą zdrowia. Ich listy udostępniają Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych każdej gminy (kommune). Lekarze z reguły przyjmują w godzinach 8.00- 16.00. W razie potrzeby skorzystania z porady lekarskiej poza godzinami przyjęć, informacje o dyżurujących lekarzach można uzyskać pod numerem 118.
Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego. W nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala.
Przedstaw swój
formularz E 111 lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Opieka stomatologiczna jest bezpłatna tylko dla dzieci, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, z wyjątkiem niektórych świadczeń, za które zapłacisz 60-70% kosztów.
W momencie realizacji recepty musisz zapłacić 100 % ceny, a następnie możesz dochodzić zwrotu części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leków otrzymasz kartę, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 DKr w jednym roku kalendarzowym.
Stawki zwrotu kosztów zatwierdzonych lekarstw są uzależnione od wielkości poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 520 DKr są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50%).

Transport sanitarny

Nr pogotowia (lagevagt) - 112. Przewóz karetką do szpitala jest bezpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz lub stomatolog posiadający umowę z duńską państwową służbą zdrowia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Zwrotu poniesionych kosztów można dochodzić jeszcze w trakcie pobytu w Danii, składając wniosek do urzędu gminy (kommune), lub w oddziale NFZ po powrocie do kraju. Do wniosku należy dołączyć oryginały rachunków i dowodów zapłaty, kartę z apteki i recepty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Gminy (kommune).

Instytucja łącznikowa

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 Kobenhavn K, Denmark
Tel. 0045 3392 3360
Fax 0045 3393 1563
im@im.dk

źródło: www.nfz.gov.pl

 
Polityka Prywatności