Serwis Praga - podróże, porady - dział turystyka

Praska Wenecja


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wschód od ul. Karmelitskiej rozciąga się kwartał określany mianem Kampa. Najlepiej tam dojść, skręcając w ul. Říční i przechodząc obok Kościoła Jana Chrzciciela Na Prádle (kostel sv. Jana Křtitele Na prádle) na mapce nr 32. To dość ciekawa świątynia pochodząca z ok. 1240 r., po reformach józefińskich wespół z sąsiednim szpitalem zamieniona w pralnię (stąd ten niecodzienny przydomek). Na ścianach kościoła w latach 30. XX w. odsłonięto gotyckie freski przedstawiające najprawdopodobniej scenę wotywną – św. Jakuba i klęczącego przed nim donatora. Za kościołem, idąc wprost na wschód, docieramy do Nabrzeża Małej Strany (Malostranské nábřeží).

Tu pomiędzy kanałem Čertovka a nurtem Wełtawy leży owa osławiona Kampa, czasem określana mianem Praskiej Wenecji, a to ze względu na malownicze domki i młyny, których mury wyrastają tam wprost z wody. Jeszcze w XIV w. tę było nie było wyspę zwano po prostu Ostrowem. Obecną nazwę tłumaczy się rozmaicie; za historykami czeskimi powtórzyć można ponoć najbardziej prawdopodobną wykładnię, wywodząc ją od nazwiska jednego z XVII-wiecznych właścicieli tutejszej kamienicy, Tychona Gansgeba z Kampu. Od 1599 r. Kampa była miejscem dorocznych targów; do dziś handluje się tutaj wysokiej jakości ceramiką. Większą część Kampy zajmują Ogrody Michnowskie.

 

Każdy turysta obowiązkowo musi zobaczyć pod nr. 503 Młyn Václava Sovy Z Liboslavě  na mapce nr 33 (młynarza żyjącego w XV w.), gdzie przez pewien czas w XVI stuleciu funkcjonowała drukarnia. Tu też znajduje się Pałac Lichtenštejnów na mapce nr 35 (tuż nad Wełtawą, pod nr. 506), który wystawiony w latach 1684 – 96, od roku 1831 stał się własnością Josefa z Lichtenštejna.

 

 

 
Polityka Prywatności