Serwis Praga - podróże, porady - dział turystyka

Kościół Św. Tomasza

Do browaru, na rogu z ul. Tomášską, przylega ciekawy Kościół Św. Tomasza (kostel sv. Tomáše) na mapce nr 29. Założony w XIII w. za panowania Wacława II, był świątynią augustianów. Choć obecny wygląd świątyni pochodzi z 1. poł. XVII w., to w jej bryle ciągle widoczne są elementy dawnego – jednego z największych w Pradze – gotyckiego założenia: sklepienia żebrowe, przypory i służki.

W dobie kalikstyńskiej świątynia była głównym kościołem katolików. Tutaj w XVI w. pracował słynny czeski kronikarz Václav Hájek z Libočan. Potężne gotyckie wnętrze kościoła (sklepienie nawy wysokie na 24 m), wzniesionego na planie bazyliki typu mendykanckiego, zostało zbarokizowane w latach 20. XVIII w. wg projektu Kiliana I. Dientzenhofera.

Główny portal wejściowy z początku XVII w. zdobi rzeźba św. Augustyna, nad wejściem bocznym zaś zobaczymy kamienną figurę św. Tomasza. Dość bogate wyposażenie pochodzi w większości z 2. poł. XVII i 1. poł. XVIII stulecia.

 

 

 
Polityka Prywatności