Serwis Praga - podróże, porady - dział turystyka

Pałac Ledeburski, Pálffyovský, Černínskiego, Fürstenbergów i Thurn-Taxisów

Idąc ul. Valdštejnską, miniemy po drodze pod nr. 162 Pałac Ledeburski na mapce nr 22 wzniesiony z połączenia dwu renesansowych domów po 1717 r., a potem rozbudowany w połowie XIX w. dla Adolfa hr. Ledebour.

 

Koniec XVII w. pamięta terasowy ogród rozłożony z tyłu pałacu. Pod nr. 158 obejrzeć trzeba ..... Pałac Pálffyovský na mapce nr23 z XVII w., należący najpierw do Wallensteinów, potem do Fürstenbergów, również ozdobiony ciekawym ogrodem, przebudowywany na początku XVIII i w połowie XIX w.

 

Pod nr. 154 znajduje się kolejny barokowy pałac, w którym dziś obraduje senat Republiki Czeskiej (pałac Kolovratský). Za nim wśród ogrodów kryje się niewielki, ale ładny Pałacyk Černínskiego na mapce nr 24 z 1770 r. (nr 155). Wspomniany ogród został założony w latach 1769 – 89 i zaopatrzony w terasy, altany i paradne balustradowe schody. Na końcu tego rzędu reprezentacyjnych budowli stoi Pałac Fürstenbergów (nr 153) na mapce nr 25 zbudowany w latach 1743 – 47 wg projektu architekta Františka Maximiliána Kaňki. W 1822 r. majętność tę przejął Karel Egon Fürstenberg, członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego, kolekcjoner pamiątek starożytności, przedstawiciel jednej z najbogatszych rodzin na ziemiach czeskich. Do Fürstenbergów należały rozległe dobra rozrzucone po całych Czechach (m.in. znany do dziś browar w Krušovicach). Obecnie w pałacu mieści się Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ul. Valdštejnská kończy się obszarem zwanym na Małej Stranie Klárovem. Nazwa ta bierze swój źródłosłów od instytutu dla ociemniałych (Klárův ústav slepců), ul. Pod Bruskou 131, który został założony w 1832 r. przez prof. Aloisa Klára, a potem prowadzony przez jego syna Pavla. W kompleksie instytutu-przytułku można obejrzeć XIX-wieczną kaplicę z malunkiem Chrystus autorstwa V. Kandlera oraz Czterech Ewangelistów A. Lhoty.

 

Stąd okrążając ogrody pałacu Wallensteina, podążamy na zachód ul. Letenską, zamieszkaną w XVI w. przez niemal samych włoskich malarzy i złotników. Po drodze mijamy pod nr. 120 sporych rozmiarów Pałac Thurn-Taxisów  na mapce nr 27 zbudowany w latach 1707 – 25, dawną siedzibę praskich architektów.

 

 

 
Polityka Prywatności