Serwis Praga - podróże, porady - dział turystyka

Pałac Wallensteina

Przez plac U Zlaté Studne podążamy do Valdštejnskiego nám., skąd już tylko krok do najstarszej budowli wczesnobarokowej w Pradze. Pałac Wallensteina (Valdštejnský palác) na mapce nr 21 wraz z przyległymi ogrodami zajmuje rozległy obszar pomiędzy ulicami Valdštejnską i Letenską. Pałac wzniesiono dla cesarskiego generalissimusa Albrechta von Wallensteina w latach 1624 – 30 na miejscu 23 dawnych domów i trzech ogrodów. Rozmach założenia kompleksu miał konkurować swym przepychem z pobliską rezydencją królewską. Do pracy zatrudniono wielu artystów pochodzenia włoskiego, m.in. architektów Andreę Spezza i Nicola Sebregondi, a od 1628 r. Francesca da Gagliano Pieroni.

Wnętrza pałacu musiały być przebogate, skoro inwentarz skonfiskowanych po śmierci właściciela nieruchomości wykazywał m.in. 185 ozdobnych opon brukselskich oraz 65 kobierców.

W głównym skrzydle na uwagę zasługuje główna sala, tzw. rycerska, ozdobiona stiukowym plafonem, gdzie wśród rozmaitych symbolicznych geniuszy i panoplii znajduje się wspaniały wizerunek Wallensteina jako triumfującego boga Marsa (1630). Przed salą, przy schodach, jest wejście do kaplicy pałacowej, która zajmuje oba piętra pałacu i przyozdobiona jest malunkami wyobrażającymi legendę o św. Wacławie.

Do pałacu od strony ul. Letenskiej przylegają piękne ogrody (Valdštejnská zahrada). O ile sam pałac jako reprezentacyjny budynek rządowy nie jest udostępniany, to od wschodu do zachodu słońca szerokie podwoje otwierają przed turystami właśnie ogrody.

Najciekawszą ich atrakcją, a zarazem najbardziej znanym elementem całego zespołu, jest tzw. sala terrena (przylega do pałacu od strony ogrodów), którą tworzą trzy monumentalne łuki arkadowe z przedstawieniami wojny trojańskiej (przemalowane w XIX w.). Tę część pałacu ukończono już w 1627 r., tworząc w pobliżu z jednej strony sztuczną grotę (ze stalagmitami i stalaktytami), a z drugiej gustowny salonik, gdzie obecnie mieści się kawiarenka ozdobiona scenami mitologicznymi (m.in. wyprawa Argonautów po złote runo).

 

 

 
Polityka Prywatności