Serwis Praga - podróże, porady - dział turystyka

Ratusz Małej Strany


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na parceli nr 35 zaś wznosi się gmach dawnego
RATUSZA Małej Strany na mapce nr 7. Sięgający swymi dziejami XV w., budynek w dzisiejszym kształcie reprezentuje styl późnorenesansowy (1617 – 30). Wewnątrz obecnie mieści się tzw. Malostranská beseda, organizująca wiele ciekawych imprez kulturalnych (koncerty, wystawy itd.). Jedna z pamiątkowych tablic przypomina, że w tym niegdyś najświetniejszym obiekcie miasta spisana została w 1575 r. tzw. konfesja czeska jako wyraz dążenia części niekatolickich stanów czeskich do zagwarantowania sobie prawa do swobodnego odprawiania nabożeństw (co stało się faktem jednak dopiero w 1609 r.).

 
Polityka Prywatności