Serwis Praga - podróże, porady - dział turystyka

Dom Saski i Pałac Jana A. Kaunica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy ul. Mosteckiej warto zobaczyć DOM SASKI (nr 55) – na mapce nr 2, jako że w czasach Karola IV rezydowali tutaj książęta sascy. Na miejscu domów nr 45 – 47 istniała w średniowieczu rezydencja biskupów praskich. W XII w. biskup praski przeniósł się tutaj z zamku i rezydował aż do czasu wojen husyckich. Z okresu minionej świetności budynku pozostała jedynie przebudowana wieża biskupa Jana IV z Dražic (1. poł. XIV w.).

To tutaj rezydowali także od 1344 r. arcybiskupi Pragi i całych Czech. Po zniszczeniach zadanych przez husytów w 1419 r. rezydencja nie została podźwignięta z ruin. Nie było komu tego uczynić, ponieważ od 1431 r. tron arcybiskupi był pusty. Gdy zaś w 1561 r. wreszcie go obsadzono, biskup znalazł sobie już miejsce pod bokiem arcykatolickich Habsburgów na zamku.

Naprzeciw pod nr. 277 wznosi się późnobarokowy PAŁAC JANA A. KAUNICA (Kaunický palác) – na mapce nr 3.

 

 
Polityka Prywatności