Serwis Bułgaria - podróże, porady - dział turystyka

Pirdop i Złatica

Podróż zaczynamy w Sofii, skąd bardzo łatwo się dostać do niemal wszystkich miejsc w Bułgarii. Opuściwszy stolicę, przejedziemy przez kilkanaście wsi, by dotrzeć na lesiste

wzniesienie Gyłybec, stanowiące przejście między Sredną Gorą a Starą Płaniną. Z najwyższego punktu wzniesienia rozciąga się wspaniała panorama rozległej Kotliny Złaticko-Pirdopskiej, w której ulokowały się liczne miasteczka i wsie. Widok ten ominie podróżujących koleją, ponieważ tutaj właśnie pociąg wjeżdża do liczącego 3200 m tunelu. Po przejechaniu 77 km od Sofii osiągamy Złaticę.

 

PIRDOP (Пирдоп) I ZŁATICA (Златица) 

Dwa bliźniacze miasteczka, oddalone od siebie o zaledwie 3 – 4 km. Zresztą w latach 1978 – 90 sztucznie połączono je w jedno miasto Srednogorie. Leżą w Kotlinie Złaticko-Pirdopskiej, wspólnie dzieląc dni chwały i upadku. Pirdop słynie z produkcji dywanów oraz niezłych serów i bryndzy. Na uwagę zasługują tu zabytkowe domy o ciekawej architekturze, a w miejscowej cerkwi – ikonostas z 1819 r., jeden z najcenniejszych w Bułgarii. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Złatica, w IV n.e. istniało miasto znane jako Ulpia Aurea – nazwa ta nasuwa przypuszczenia, iż założył je w II w. cesarz Trajan (którego pełnie imię brzmi Ulpiusz Trajan). W pobliżu w 1443 r. Zwycięską bitwę z siłami tureckimi stoczyły wojska króla Władysława Warneńczyka, którego wspierali węgierski wojewoda Jan Hunyady oraz książę serbski Jerzy Branković. W okresie niewoli tureckiej Złaticę zamieszkiwali głównie Turcy, którzy w znacznej części wyjechali, gdy Bułgaria odzyskała niezależność. Jako ciekawostkę można podać, że po wyzwoleniu w 1878 r. Złatica była obok Sofii, Tyrnowai Płowdiwu wskazywana jako potencjalna nowa stolica Bułgarii. Nazwa miasteczka jest związana z wydobywanym tutaj w średniowieczu złotem. Zarówno Złatica, jak i Pirdop są znakomitym punktem wyjścia dla turystyki w Górach Złaticko-Pirdopskich (Złatiszko-Pirdopska Płanina).

 

W Złaticy warto obejrzeć stare domy z okresu odrodzenia narodowego – Sokołowata kyszta i Bojanowata kyszta. Interesująca jest również wieża zegarowa (1777), zbudowana z bloków kamiennych, wysoka na 16,7 m. Zegar wybija każdą pełną godzinę.

W Pirdopie zwiedzić należy cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (1819), z drewnianym, rzeźbionym ikonostasem, ciekawymi i cennymi ikonami oraz dom-muzeum Łukanow, ul. Sławci 17.

 

 

 

 

 

 

 

Fragmenty z przewodnika turystycznego "Bułgaria. Pejzaż słońcem pisany". Autor: Robert Sendek, Danuta Matysiak-Najdenowa. Wydawnictwo Bezdroża.

 
Polityka Prywatności