Pomoc medyczna

Możesz korzystać ze świadczeń placówek National Health Service - NHS (Narodowej Służby Zdrowia), tzn. lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres) i szpitali NHS. Na leczenie specjalistyczne i szpitalne potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio na oddział ratunkowy szpitala (Accident and Emergency Department).
Adresy lekarzy NHS można uzyskać pod nr NHS Direct - 0845 46 47, a także w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej: w Anglii są to Primary Care Trusts, w Walii - Local Health Boards, w Szkocji - Health Boards, a w Irlandii Północnej - Health and Social Services Boards.

Przedstaw lekarzowi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia, a pozostałe osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową (L 6,40) za każdy lek.
Część kosztów musisz ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80% kosztów leczenia. Płatne jest także badanie wzroku.
Z opłat zwolnione są kobiety w ciąży i dzieci do 16 bądź do 18 roku życia, jeśli się uczą.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 999 lub 112. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach NHS.

Leczenie prywatne

Jeśli skorzystasz z opieki placówki działającej poza systemem NHS, będziesz musiał opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje - Instytucja łącznikowa

Department for Work and Pensions
The Pension Service
International Pension Centre
Tyneview Park
NE98 1BA
Newcastle Upon Tyne
United Kingdom
Tel. 0044 191 2181999
Fax 0044 191 2187375
lub NHS Direct tel. 08 45 46 47

źródło: NFZ


 
Polityka Prywatności