Języki w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obowiązują dwa języki urzędowe: angielski i walijski. Język szkocki gaelicki, mimo iż nie jest językiem urzędowym, jest w użyciu w niektórych regionach Szkocji.

Język angielski

Jest to główny język Wielkiej Brytanii i jeden z najpowszechniej używanych języków na świecie. Dla około 310 mln ludzi język angielski jest językiem ojczystym. Podobna liczba osób posługuje się nim jako drugim językiem. Współczesna angielszczyzna pochodzi w głównej mierze od jednego z dialektów anglosaksońskich, ale ogromny wpływ na jej rozwój miały również inne języki, jak na przykład francuski.   Istnieje wiele regionalnych dialektów i odmian języka angielskiego.

Język walijski

Na znacznych obszarach wiejskich w północnej i zachodniej Walii pierwszym językiem większości mieszkańców nadal jest walijski. Dzięki dwujęzycznemu szkolnictwu wzrasta liczba osób władających tym językiem. Walijski coraz częściej używany jest w celach urzędowych i w środkach masowego przekazu.   Wydaje się coraz więcej publikacji w dwóch wersjach językowych; znaki przy szosach są w większości dwujęzyczne. Rząd podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój kultury walijskiej i w rozpowszechnianie języka walijskiego.


Źródło: www.visitbritain.com

 

 
Polityka Prywatności