Parlament i monarchia

Parlament
Parlament jest instytucją trójczłonową, na którą składa się Korona, Izba Lordów i wybieralna Izba Gmin. Wspólne posiedzenia odbywają się jedynie z okazji mających znaczenie symboliczne takich jak uroczyste otwarcie Parlamentu, podczas którego posłowie zasiadający w Izbie Gmin wzywani są przez królową do Izby Lordów.   Wszelkie uchwały wymagają zgody trzech stron, ale co królowa ogłosi jest prawem. Parlament ma następujące funkcje: 

·         uchwalanie ustaw 

·         uchwalanie podatków i zapewnianie funduszy dla rządu

·         krytyczna ocena polityki rządu i administracji, w tym proponowanych wydatków 

·         debatowanie nad najważniejszymi tematami dnia.

Szkocja ma swój własny parlament (w Edynburgu) a Walia wybieralne Zgromadzenie Narodowe, które zbiera się w Cardiff. Szkocja i Walia stanowią część Zjednoczonego Królestwa a ich przedstawiciele zasiadają w Parlamencie w Westminster w Londynie.

Monarchia
Monarchia jest najstarszą instytucją w kraju. Królowa Elżbieta II w prostej linii pochodzi od króla Egberta, który zjednoczył Anglię w roku 829. Ciągłość monarchii przerwana została tylko raz, kiedy to w latach 1649 –1660 ustanowiono republikę.  

Obecnie królowa jest nie tylko głową państwa, ale i ważnym symbolem jedności narodowej. Jej pełen tytuł brzmi „Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith” (Jej Królewska Mość Elżbieta II, z łaski Boga Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i innych królestw i terytoriów, głowa Wspólnoty Narodów, obrońca Wiary). Na Wyspach Normandzkich i na wyspie Man królową reprezentuje gubernator.

Siedzibą monarchii jest Wielka Brytania. Królowa jest także głową państw należących do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Reprezentuje ją tam Gubernator Generalny, mianowany przez królową za radą ministrów danego kraju i całkowicie niezależny od rządu brytyjskiego. W każdym przypadku tytuł królowej brzmi nieco inaczej. Pozostałe kraje należące do Wspólnoty są republikami lub posiadają własne monarchie. W brytyjskich terytoriach zależnych królową na ogół reprezentują gubernatorzy odpowiedzialni przed rządem brytyjskim.   

Źródło: www.visitbritain.com

 

 
Polityka Prywatności