Serwis Banki wśród studentów

Popularność banków wśród studentów w POLSCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie brzmiało: „W którym banku masz konto?”. N=1973.

 

Zdecydowanie najbardziej popularnym bankiem jest wśród studentów bank PKO BP (wzrost o 2 punkty procentowe od ostatniego badania). Rachunek w tym banku posiada jedna trzecia studentów. Na drugim miejscu pod względem popularności banków znajduje się Bank Zachodni WBK, w którym rachunek posiada 14% studentów (spadek o 3 punkty procentowe w ciągu ostatniego roku). Na stabilnym poziomie znajduje się popularność banku Pekao S.A.. Konto w tym banku posiada niezmiennie 13% studentów.

 

Popularność poszczególnych banków jest istotnie zróżnicowana regionalnie. W niektórych regionach hierarchia popularności banków znacząco odbiega od tej, istniejącej dla ogółu studentów. Analiza regionalna ujawnia ponadto, że niektóre banki, które są stosunkowo mniej popularne na terenie całego kraju, mają o wiele mocniejszą pozycję w wybranych regionach.

 

Dla przykładu, bank BPH PBK, który wśród ogółu studentów zajmuje czwartą pozycję jest zdecydowanie najbardziej popularnym bankiem w Krakowie. Z kolei bank BZ WBK posiada relatywnie mocniejszą pozycję we Wrocławiu a zwłaszcza w Poznaniu, gdzie bardzo wyraźnie zdystansował pozostałe banki. ING Bank Śląski jest natomiast najbardziej popularny na Śląsku.

 

Bank Pekao SA posiada stosunkowo mocniejszą pozycję w Szczecinie i Łodzi. Stosunkowo popularny jest również w Lublinie.

 

Bank PKO BP jest najbardziej popularnym bankiem nie tylko wśród ogółu badanych studentów, ale również w 8 objętych badaniem regionach: w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, na Śląsku, w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

 

Źródło: Student News. Cykliczne badania studentów StudentBus®.
Badanie zrealizowane przy pomocy ekspertów z Instytutu Socjologii UW.


Opis badania:

Próba

Wielkość próby: 1973 studentów.

 

Badanie StudentBus realizowane jest na reprezentatywnej próbie studentów studiów dziennych i wieczorowych uczelni państwowych w dziesięciu największych ośrodkach akademickich w Polsce.

 

Podstawową jednostką realizacji badania jest wydział.

Badanie StudentBus realizujemy na 40 losowo dobranych wydziałach. Na każdym spośród 40 wylosowanych wydziałów realizowanych jest 50 wywiadów – 35 wywiadów wśród studentów I-II roku i 15 wśród starszych studentów.

 

Metoda badania

Badania StudentBus realizujemy metodą wywiadów audytoryjnych.

 

Rozwiązanie takie jest optymalne przede wszystkim z uwagi

na mobilność studentów oraz fakt, iż badanie jest realizowane

w ich naturalnym środowisku.

 

Czas trwania wywiadu:        35 minut

 

 
Polityka Prywatności