Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 363-12-00
fax 363-12-07

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu istnieje od momentu powstania Uczelni.

System i zakres działania Samorządu Studenckiego:

  • jest stworzony przez studentów studiów dziennych i zaocznych.
  • należą do niego przedstawiciele studentów wszystkich lat.
  • broni praw i interesów studentów.
  • reprezentuje studentów Uczelni biorąc udział w obradach Senatu.
  • przedstawiciele samorządu uczestniczą w zebraniach Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Odwoławczej.
  • nawiązuje oraz utrzymuje współpracę z samorządami innych Uczelni.
  • popiera poprzez swoją działalność przedsięwzięcia kulturowe, naukowe, sportowe.

 
Polityka Prywatności