Organizacje studenckie
serwis archiwalny

znalezionych: 35


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 
Adres:
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel: +48 32 25 77 243
tel/fax: +48 32 25 77 240

40-065 Katowice ul.Mikołowska 72A,
tel. (32) 207 51 00
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
40-952 KATOWICE
UL. KRASIŃSKIEGO 2
TEL: (0048 32) 256-52-74, 209-09-75, 255-34-01
FAX.: (0048 32) 209-02-99
ul. Bankowej 12, Katowice
pokój 412
Telefon: 359 19 97; 0 608 523 005.
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
adrs uczelni: ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
fax +48 (32) 2577 643
tel. +48(32) 2577 630
Ul. 1 Maja 50, 40 - 287 Katowice
tel./fax.: (032) 257 72 25
Budynek F Akademii Ekonomicznej, pokój 216

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
Wydział Nauk Społecznych UŚ
Ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11b pok. 1.9
40-007 Katowice, Polska

Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego
40-065 Katowice ul. Mikołowska 72C
tel. (32) 207 51 66, (032) 207 51 84 tel/fax (032) 207 51 99
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA
W KATOWICACH
ul. Warszawska 14
40-006 Katowice,
tel. (+48 32) 208-36-00
NZS AE Katowice
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel/fax: +48 32 257-72-19
Siedziba Komisji Zakładowej
ul. Szkolna 7, pokój 17
40-007 Katowice
tel. 0 32 359 13 27
Organizacja Studencka PANEUROPA Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax 257 7224
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 7
40-069 Katowice
ul. Kołodzieja 44
Katowice-Murcki
tel. (32) 255-62-30


ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
tel. (32) 207-92-89
tel./fax 207-92-00 do 207-92-10


ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
tel. (32) 355-97-70/72
fax 258-92-64


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40-659 Katowice Piotrowice
ul. Harcerzy Września nr 3
centrala: +48 (32) 20 27 019, 20 26 171, 35 70 500
40-952 KATOWICE
UL. KRASIŃSKIEGO 2
TEL: (0048 32) 256-52-74, 209-09-75, 255-34-01
FAX.: (0048 32) 209-02-99
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
(032) 202 50 34, 252 28 74
fax (032) 252 28 75
AKADEMIA EKONOMICZNA im. KAROLA ADAMIECKIEGO
ul. 1 MAJA 50
40-287 KATOWICE
tel. +48 / 32 - 2577 000
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
ul. Mikołowska 72A pok.12
40-065 Katowice
tel. (32) 207 51 42 fax. (32) 251 68 68

ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA
W KATOWICACH
ul. Warszawska 14
40-006 Katowice,
tel. (+48 32) 208-36-00
Rada Uczelniana ZSP
Katowice
ul.Bankowa 14/207A
tel. 359 16 79
(w godz. 12 - 16)
lub 258 83 23
oraz 259 81 03
Siedziba Komisji Zakładowej
ul. Szkolna 7, pokój 17
40-007 Katowice
tel. 0 32 359 13 27
 
Polityka Prywatności