Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Parlament Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

ul. Biskupia 24, 80-875 GDAŃSK
pok. 225
tel. (58) 306-54-78 wew.51

Parlament Studentów GWSH powstał jesienią 1999 roku. Po przygotowaniu regulaminu i uchwaleniu go przez Radę Naukowo-dydaktyczną przystąpiono do realizacji zadań statutowych. Pracę podzielono na działalność na terenie uczelni i poza nią, na forum regionalnym i krajowym. Skoncentrowano się na:
- reprezentowaniu środowiska studenckiego GWSH wobec Władz Uczelni
- wobec organów samorządowych miasta Gdańska
- organizowaniu szeroko rozumianej rozrywki studenckiej tz. neptunali, połowinek, otrzęsin, obozów adaptacyjnych roku "0"

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest największą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim co obliguje jego studentów do większego zaangażowania w pracę i promocję swego regionu. Parlament studentów jest ciałem opiniotwórczym w decyzjach dotyczących studentów GWSH (stypendia socjalne, ocena semestralna wykładowców). Cyklicznie gości w uczelni ludzi z pierwszych stron gazet, polityków, artystów. Gościli między innymi Lech Wałęsa, Janusz Lewandowski, Jerzy Oleksy, wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk, Katarzyna Figura. Zapoczątkowane zostało istnienie chóru akademickiego, parlament reprezentował również Uczelnię na "Targach Akademia". Z inicjatywy żaków wydziału pedagogiki zorganizowano "Mikołajki" w domu dziecka na gdańskiej Oruni. Istnieje współpraca z POLICJĄ w naszym mieście dla zwiększenia bezpieczeństwa studentów.

Od początku naszego istnienia parlament studentów GWSH czynnie działa w TPS-sie (Trójmiejskie Porozumienie Studentów). Fakt, że absolwent GWSH zasiada w dwunastoosobowym składzie Parlamentu Studentów RP a ponadto w czteroosobowej Radzie Wykonawczej Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych MONSSUN jest dla parlamentu wyróżnieniem.

Samorząd mówi o sobie: "Jesteśmy prężnym Parlamentem, znanym i pozytywnie kojarzonym ze względu na zaangażowanie w stawiane sobie cele i dobrą współpracę z innymi Dzięki doskonałym kontaktom z Władzami Uczelni możemy nadal się rozwijać."

 
Polityka Prywatności