Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Parlament Studencki w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku

80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
tel.(+58) 307-45-54

Parlament Studentów Ateneum – Szkoły Wyższej  w Gdańsku powstał jesienią  2004 roku. Po przygotowaniu regulaminu i uchwaleniu go przez Radę Naukowo-dydaktyczną przystąpiono do realizacji zadań statutowych .Reprezentujemy studentów przed władzami Uczelni: bierzemy udział w posiedzeniach Senatu, pracujemy w wielu komisjach na Uczelni. Ponadto  organizujemy otrzęsiny i  połowinki.

 
Polityka Prywatności