Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

ESTIEM - European Students of Industrial Engineering and Management przy Politechnice Warszawskiej

miasto: Warszawa
typ organizacji: naukowe

Warszawa 02-524
ESTIEM Grupa Lokalna Warszawa
Ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa pok. 418
Tel
tel. 0222348275
fax. 0222348275

ESTIEM, czyli European Students of Industrial Engineering and Management – ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM).

Celem organizacji jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania, ale coraz częściej do organizacji dołączają również studenci innych wydziałów.

Organizacja ESTIEM została założona w 1990 roku w Berlinie przez kilku studentów IEM z czterech różnych krajów. Od 1995 roku ESTIEM jest oficjalnie zarejestrowany jako organizacja studencka w Eindhoven, zgodnie z prawem holenderskim. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 studentów i absolwentów z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy.

W rozumieniu prawa członkami ESTIEM są grupy lokalne (LG) z całej Europy. Są one niezależnie funkcjonującymi lokalnymi stowarzyszeniami studenckimi, aktywnie uczestniczącymi w przeprowadzaniu działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. Wszystkie te grupy związane są ściśle z Inżynierią Produkcji i Zarządzaniem (IEM), tworząc tym samym silną sieć studentów IEM na starym kontynencie.

ESTIEM kierowany jest przez Zarząd ESTIEM, którego członkowie wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Rady jesienią każdego roku. ESTIEM Board (czasem określane jako Zarząd Centralny) składa się z Prezesa ESTIEM i pięciu wiceprezesów (Administracja, Public Relations, Aktywność, Finanse i Edukacja). Pracę zarządu wspomaga 7 komitetów oraz liderzy poszczególnych projektów.


 
Polityka Prywatności