Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Stowarzyszenie Absolwentów Olsztyńskej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im.prof.Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 4
10-165 Olsztyn
tel. (89) 534-32-03
tel./fax 534-33-20

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA
Absolwentów Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

O Stowarzyszeniu

Celem powołanego Stowarzyszenia jest zapewnianie warunków dla integracji międzypokoleniowej absolwentów oraz utrzymywanie trwałych więzów z macierzystą Uczelnią, doskonalenia Jej działalności w zakresie kształtowania programu studiów jak najpełniej odpowiadających społecznemu zapotrzebowaniu oraz uczestnictwie w ważnych wydarzeniach życia Uczelni.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej, form doskonalenia zawodowego, zjazdów i spotkań absolwentów, podejmowanie różnych działań dla utrzymania wysokiego prestiżu zawodu, do wykonywania którego Uczelnia przysposabia swoich absolwentów oraz promocja Uczelni, stanowią podstawowe przesłanie programowej działalności Stowarzyszenia opartej na ścisłym współdziałaniu z Kierownictwem Uczelni.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy absolwent Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, w tym zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadający obywatelstwa polskiego, który wypełni deklarację członkowską.

Składka wynosi 10,00 zł rocznie. Osoby, które ukończyły 70 lat nie płacą składek rocznych.

Z okazji X-lecia Uczelni , pierwszy rok członkostwa bez składek

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, deklarująca stałą składkę roczną lub inną formę wspierającą jego działalność.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo m.in. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz do korzystania z możliwości i form organizacyjno -programowych stwarzanych przez Stowarzyszenie dla jego członków.

Rektor OWSIiZ
dr hab. Jerzy Radecki

Prosimy o składanie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia Absolwentów OWSIiZ na adres uczelni:
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3c, lub mailem: dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl


 
Polityka Prywatności