Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Biuro Porad Prawnych przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji im.Heleny Chodkowskiej

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
I piętro, pokój 133
tel. (22) 5391 939

porady_prawne@wszip.waw.pl

Podstawowym zadaniem Studenckiego Biura Porad Prawnych działającego w Uczelni Heleny Chodkowskiej jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych wszystkim osobom potrzebującym pomocy, których ze względu na sytuację materialną nie stać na profesjonalną pomoc.

Porad prawnych udzielają studenci czwartego i piątego roku Wydziału Prawa. Opiekę merytoryczną sprawują pracownicy naukowi Wydziału Prawa oraz wszyscy wykładowcy, praktykujący w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach okręgowych i gospodarczych, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni.

Studenckie poradnie powoływane są zlokalizowane przy wydziałach prawa w uczelniach wyższych. Inicjatywa poradni prawnych kształtuje wśród studentów świadomość, że zawód prawnika to przede wszystkim służba publiczna. Studenci udzielający porad prawnych wyrabiają w sobie zawodową wrażliwość, nabierają doświadczenia, a jednocześnie dostrzegają społeczną doniosłość ochrony przed naruszaniem praw człowieka.

Kontakt z problemami człowieka to dla studenta - przyszłego prawnika - wielka szansa na zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. W ramach pracy wykonywanej przez Studenckie Biura Porad Prawnych udzielane są porady prawne, pisane opinie, pisma procesowe, odwołania, zażalenia, skargi, wnioski.


Dyżury w semestrze letnim 2007/2008:

wtorek, środa i czwartek 15.00 - 17.00
prosimy o wczesniejszy kontakt telefoniczny
przerwa letnia SBPP trwa od 01.06.2008 do 19.10.2008.


 
Polityka Prywatności