Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Samorząd Studencki Akademii Rolniczej we Wrocławiu

miasto: Wrocław
typ organizacji: samorządy
typ uczelni: uczelnie rolnicze

ul. C.K. Norwida 25/27, pok. 8,
50-375 Wrocław
Tel: 71 3205 129

Samorząd Studencki:
  • reprezentuje studentów w rozmowach z władzami Akademii Rolniczej,
  • organizuje i koordynuje działania studentów, ich grup, klubów itp.,
  • bierze czynny udział w tworzeniu oraz opiniowaniu aktów normatywnych dotyczących studentów,
  • rozpowszechnia informacje na temat uzyskiwania pomocy materialnej (stypendia socjalne, zapomogi),
  • współorganizuje imprezy studenckie, zarówno lokalne, jak i ogólnokrajowe,
  • broni uprawnień studenckich, nie tylko na szczeblu uczelnianym, ale również ogólnokrajowym,
  • współpracuje z innymi samorządami uczelnianymi poprzez Porozumienie Uczelni Wrocławskich (PUWr),
  • nawiązuje i utrzymuje kontakty z uczelniami zagranicznymi.


 
Polityka Prywatności