Organizacje studenckie
serwis archiwalny

miasto - woj.
miejscowość
typ organizacji
typ uczelni


Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

AEGEE Politechniki Wrocławskiej

Europejskie Forum Studentów AEGEE - Wrocław
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Olga Kwaśnik tel. 662 007 394

Europejskie Forum Studentów jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci organizacji studenckich z siedzibą w Brukseli. Celem działania AEGEE Wrocław jest: promocja idei integracji europejskiej, propagowanie tzw. "euroentuzjazmu", popularyzowanie kultury krajów europejskich w Polsce i kultury polskiej poza granicami kraju (w szczególności w części związanej z życiem społeczności akademickich) oraz organizacja i uczestnictwo w ogólnoeuropejskim systemie wymiany studenckiej.

biuro@aegee.wroclaw.plPrzegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 6
miniatura SGGW - Gmach Wydziałów Nauk o Żywności oraz Żywienia Człowieka i Konsumpcji

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności