Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW "Universitatis Varsoviensis"

miasto: Warszawa
typ organizacji: fundacje
typ uczelni: uniwersytety

ul.Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa
tel. 822 30 03
fax. 822 87 02

 Do celów statutowych Fundacji należy: działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu, pomoc studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego w znalezieniu pracy oraz w zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych. Promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Uniwersytetu Warszawskiego, skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, w kraju i za granicą.

 
Polityka Prywatności