Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel.: 71 368 01 00

Misja

Misją naszego Inkubatora jest wspieranie merytoryczne i organizacyjne wszelkich firm studenckich, które rozpoczęły swoją działalność pod szyldem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i – po tym wstępnym okresie – oczekują pomocy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej jako legalny zarejestrowany podmiot gospodarczy. Wsparcie to obejmuje fazy od skompletowania niezbędnej dokumentacji, doradztwo prawne i organizacyjne, opieka przy tworzeniu biznesplanów, poradnictwo marketingowe i public relations. 

Cele

  • AIP w UE promuje i wspiera przedsiębiorczość studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, a także innych podmiotów zewnętrznych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą we wszelkich prawem dozwolonych formach,
  • efektywnie wykorzystuje potencjał intelektualny Uniwersytetu oraz wspiera wszelkimi możliwymi kanałami transfer wyników prac naukowych do gospodarki,
  • aktywizuje społeczność akademicką Uczelni do podejmowania działalności gospodarczej,
  • przeciwdziała bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez pomoc zainteresowanym w tworzeniu firm opartych o własny pomysł na biznes - szczególnie w zaawansowanym okresie ich funkcjonowania,
  • współpraca i wymiana informacji z innymi Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości za szczególnym uwzględnieniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym.

 
Polityka Prywatności