Zapraszamy do nowego serwisu
Organizacje Studenckie
 

Zweiązek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Strona www: www.znp.us.edu.pl/
miasto: Katowice
typ organizacji: inne
typ uczelni: uniwersytety

Siedziba Komisji Zakładowej
ul. Szkolna 7, pokój 17
40-007 Katowice
tel. 0 32 359 13 27

SKAD PRZYCHODZIMY? DOKAD ZMIERZAMY?
  • Organizacja Uczelniana ZNP przy Uniwersytecie Śląskim jest ogniwem największego i najstarszego nauczycielskiego związku zawodowego w naszym kraju- Związku Nauczycielstwa Polskiego.
  • ZNP liczy 105 lat i skupia 15 tysięcy ogniw w kraju , w tym 80 działających w publicznych wyższych uczelniach i instytucjach naukowych. zrzeszonych w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie.
  • Aktualnie Organizacja Uczelniana ZNP przy Uniwersytecie Śląskim jest najliczniejszą uczelnianą organizacją Związku Nauczycielstwa Polskiego w Polsce i działa w 23 środowiskach Naszej Uczelni, tj. w Ogniskach Wydziałowych i Grupach Działania ZNP.
  • Jesteśmy organizacją niezależną, samorządną i dobrowolna, zrzeszającą pracowników Uniwersytetu oraz Jego emerytów i rencistów.
  • Naszym głównym celem jest obrona godności, praw i interesów członków Związku, działanie na rzecz podnoszenia rangi społecznej nauczyciela i pracownika nauki oraz aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim działa w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, ustawę o związkach zawodowych, statut ZNP i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 
Polityka Prywatności