Serwis WirusyActive Jet - tusze i tonerySerwis Wirusy

Tworzenie wirusów: biznes, który rozwija się

Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia i na początku obecnego wielu analityków twierdziło, że twórcy wirusów nie mają przed sobą żadnej przyszłości, ponieważ rekrutowali się głównie spośród nastolatków albo studentów nie posiadających rzeczywistych środków finansowych. Jednak do roku 2005 sytuacja zmieniła się diametralnie; obecnie pisaniem złośliwych programów zajmują się "profesjonalni przestępcy", którzy liczą na konkretne korzyści finansowe. Potwierdzają to następujące fakty:

  • Wzrost liczby złośliwych programów rozsyłanych przy użyciu technik spamowych w porównaniu z klasycznymi robakami zdolnymi do samoczynnego rozprzestrzeniania się, co znalazło odbicie w statystykach dotyczących kategorii TrojWare i VirWare. Na przykład, autorzy robaka Bagle stopniowo odchodzą od pisania nowych wersji robaków pocztowych Bagle na rzecz Trojan-PSW.Win32.LdPinch. Ten koń trojański jest powszechnie wykorzystywany do tworzenia botnetów.
  • Wzrost liczby złośliwych programów używanych do uzyskania bezprawnego dostępu do danych użytkownika, takich jak hasła sieciowe i ICQ, informacje finansowe itd. w celu nielegalnego wykorzystania tych informacji.
  • Lawina nowych programów adware.

Powyższe fakty potwierdzają, że brak środków finansowych nie stanowi żadnego problemu, ponieważ tworzenie złośliwych programów stało się teraz lukratywnych zajęciem. Obecnie branża antywirusowa jest w stanie sprostać postępom, których dokonali twórcy wirusów, dzięki wykorzystywaniu infrastruktury, stworzenie której zajęło lata i pozwalającej na bardzo szybkie reagowanie na nowe zagrożenia. Monitorowanie podziemia wirusowego potwierdziło jednoznacznie, że twórcy wirusów również monitorują branżę antywirusową. Rozwijają własną strukturę w celu skanowania i infekowania nowych komputerów ofiar.

Przy stale rosnącej częstotliwości ataków sieciowych (na przykład często obserwujemy kilka wersji jednego złośliwego programu z kategorii VirWare w ciągu jednego dnia) decydującą rolę w powstrzymywaniu epidemii odgrywa szybkość reakcji firm antywirusowych na nowe zagrożenia. Tabela 4 pokazuje liczbę aktualizacji antywirusowych baz danych publikowanych przez firmę Kaspersky Lab w ciągu ostatnich lat.

Rok Liczba aktualizacji Częstotliwość aktualizacji Liczba aktualizacji "pilnych"
2003 818 co 3 godziny 120
2004 4008 co godzinę 215
2005 (prognoza) 6500 co godzinę 270
Tabela 4. Wzrost częstotliwości aktualizacji antywirusowych baz danych w skali roku.

Liczba regularnych aktualizacji pokazuje także, że Kaspersky Lab próbuje uchronić użytkowników przed infekcjami poprzez zwiększenie liczby planowanych aktualizacji. Jednak z informacji podawanych w ankietach wynika, że zaledwie 25% użytkowników regularnie aktualizuje rozwiązania antywirusowe częściej niż raz w tygodniu.

Zwiększenie liczby aktualizacji "pilnych" świadczy o tym, że znacznie wzrosła liczba sytuacji, w których użytkownicy potrzebują natychmiastowej ochrony mogącej uchronić ich przed dużą epidemią.

Cyber-przestępcy coraz częściej stosują pakery w celu ukrycia swoich złośliwych programów.

Rok Wzrost liczby spakowanych złośliwych programów w stosunku do innych
2003 28,94%
2004 33,06%
2005 (prognoza) ok. 35%
Tabela 5. Wzrost liczby spakowanych szkodników w stosunku do innych złośliwych programów

W świecie wirtualnym zmagają się ze sobą nie tylko firmy antywirusowe i cyber-przestępcy; również przestępcy komputerowi wzajemnie się zwalczają. Powstają nowe grupy przestępcze, a mniejsze grupy dążą do połączenia się w większe. Trend ten z pewnością osiągnie szczyt, po którym nastąpi konflikt interesów prowadzący do nowych wojen cybernetycznych, które z kolei doprowadzą do wyeliminowania słabszych grup.

Pozycję branży antywirusowej wzmocni nie tylko wprowadzenie nowych technologii, ale również zacieśnienie więzów z organami ścigania, które w ostatnim czasie coraz bardziej skupiają swoje wysiłki na zwalczaniu cyber-przestępczości. W roku 2004 i 2005 byliśmy świadkami zwiększenia liczby spraw kierowanych do sądu przeciwko twórcom wirusów i cyber-przestępcom. Jest to naturalnym rezultatem negatywnego wpływu, jaki cyber-przestępczość wywiera na światową gospodarkę.

Mimo rosnącej liczby przypadków aresztowań i procesów sądowych liczba złośliwych programów również stale się powiększa. Innymi słowy, batalia toczona przeciwko cyber-przestępczości na poziomie legislacyjnym dopiero raczkuje. Aby można było skutecznie egzekwować prawo na tym polu niezbędne są zasoby np. w postaci lepszych ustaw.

źródło: http://www.viruslist.pl

 


Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
agh_pl_220_300.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura KWSPZ - 5
miniatura
miniatura Inauguracja roku akademickiego 2012-2013
 
Polityka Prywatności