Nauczyciele w Europie

Państwo

Wielka Brytania

Brytyjska flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja (patrona Szkocji)
Państwo: Wielka Brytania
Ludność 2012 (mln): 63,0
Język urzędowy: angielski, szkocki, walijski, irlandzki
Domena internetowa: .uk i .gb
Kod telefoniczny: +44
Kod kraju: UK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 15,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 80,4

JEDNOCZONE KRÓLESTWO - ANGLIA

Nauczyciele nie są urzędnikami państwowymi. Nauczycieli szkolnych zatrudniają władze lokalne lub poszczególne placówki, zależnie od rodzaju szkoły. Nauczyciele w innych typach kształcenia są pracownikami poszczególnych instytucji.

Ścieżka nauczyciela do uzyskania "statusu wykwalifikowanego nauczyciela" (Qualified Teacher Status)może przebiegać w różny sposób, według modelu równoległego lub etapowego.

Model równoległy jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy posiadają już stopień licencjata. Model ten oparty jest o zawodowe szkolenie prowadzące do uzyskania świadectwa Professional Graduate/Postgraduate Certificate in Education (PGCE)- stopnia akademickiego, z QTS - kwalifikacją zawodową. Zazwyczaj kursy prowadzone zgodnie z modelem równoległym były przeznaczone dla praktykantów przygotowujących się do nauczania w szkołach średnich, jednak model etapowy jest coraz bardziej popularny w szkolnictwie podstawowym i stanowi obecnie ścieżkę wybieraną przez większość przyszłych nauczycieli szkół podstawowych.

Na model równoległy składają się 3 lub 4-letnie studia prowadzące do uzyskania stopnia licencjata z QTS. Większość kursów w ramach modelu równoległego jest przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych i prowadzą do BEd, jednak jest również kilka kursów umożliwiających nauczanie poszczególnych przedmiotów na poziomie szkoły średniej, zwłaszcza w przypadku przedmiotów takich, jak wychowanie fizyczne i technologia projektów, prowadzących do dyplomu licencjata (BA lub BSc) z QTS.

Model równoległy jest zazwyczaj organizowany na podstawie zintegrowanego wzoru, na który składa się kształcenie w instytucji szkolnictwa wyższego, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Od 2001 roku wszyscy nauczyciele rozpoczynający pracę w sektorze further educationsą zobowiązani posiadać specjalistyczne kwalifikacje pedagogiczne. W Anglii wprowadzono zasadnicze zmiany w kształceniu nauczycieli dla sektora further education.Polegają one na wprowadzeniu od września 2007 roku kwalifikacji "Nauczyciel wykwalifikowany" (Qualified Teacher Learning and Skills, QTLS)i "Nauczyciel o niepełnych kwalifikacjach" (Associate Teacher Learning and Skills, ATLS)dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem i szkoleniem.

Uczelnie organizują szkolenia dla swej kadry, zwłaszcza dla początkujących w zawodzie nauczycieli akademickich. Nie są one obowiązkowe, jednak poszczególne uczelnie mogą wymagać ich ukończenia poprzez zapisy w umowie. Kursy, np. Postgraduate Certificate in Higher Education (PGCHE)są akredytowane przez Akademię Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Academy, HEA),która jest niezależną organizacją finansowaną przez granty pochodzące z czterech instytucji finansujących szkolnictwo wyższe w Zjednoczonym Królestwie, a także poprzez składki wnoszone przez uczelnie oraz wpływy z grantów i umów na konkretne inicjatywy.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - SZKOCJA


Sektor finansowany ze środków publicznych zatrudniał we wrześniu 2008 r. 23 171 nauczycieli w szkołach podstawowych, z czego 92 % to kobiety, a 12,4 % - osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze. W szkołach średnich pracowało 25 767 nauczycieli (60 % kobiet i 7,5 % zatrudnionych w niepełnym wymiarze). W szkołach specjalnych pracowało 2 048 nauczycieli: 81% to kobiety, a 11.6% - osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze.

Nauczyciele szkolni w sektorze publicznym w Szkocji są mianowani i zatrudniani przez władze lokalne, nie mają jednak statusu pracowników służby cywilnej. Ich warunki pracy są jednak negocjowane na szczeblu krajowym przez Szkocki Komitet Negocjacyjny ds. Nauczycieli (Scottish Negotiating Committee for Teachers, SNCT), trójstronną komisję składającą się z przedstawicieli władz lokalnych jako

pracodawców oraz organizacji nauczycielskich i rządu szkockiego.

Wszystkie osoby, które zamierzają uczyć w finansowanych ze środków publicznych szkołach podstawowych i średnich, muszą ukończyć odpowiednie studia i posiadać kwalifikacje pedagogiczne (Teaching Qualification, TQ),a następnie zarejestrować się jako nauczyciele w Naczelnej Radzie Nauczycielstwa dla Szkocji (General Teaching Council for Scotland, GTCS).Nauczyciele, którzy zdobyli kwalifikacje pedagogiczne TQ,są wstępnie rejestrowani w GTCS.Wszyscy nauczyciele, którzy dopiero uzyskali kwalifikacje zawodowe, mogą pracować przez jeden rok szkolny na stanowisku nauczyciela- stażysty w ramach Programu wprowadzania nauczycieli do zawodu (Teacher Induction Scheme). Warunkiem zarejestrowania się jako pełnoprawny nauczyciel jest spełnienie przez stażystów standardów określonych w dokumencie Standard for Full Registration, SFR.

Większość nauczycieli szkół średnich po uzyskaniu tytułu zawodowego w przedmiocie/dziedzinie, którego/ej zamierzają nauczać (np. chemii, jęz.angielskim, wychowaniu fizycznym) rozpoczyna pracę w zawodzie nauczycielskim po ukończeniu programu Professional Graduate Diploma in Education. Znaczna część nauczycieli posiada tytuł Bachelor of Education, BEd(licencjat z pedagogiki), który przyznaje się po studiach przygotowujących do nauczania ograniczonej liczby przedmiotów, lub "łączone

tytuły" uzyskiwane po studiach, które obejmują przygotowanie do nauczania danego przedmiotu, przygotowanie pedagogiczne i praktykę w szkole.

Nauczyciele szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego rozpoczynają pracę w zawodzie po ukończeniu 4-letniego cyklu studiów prowadzacych do tytułu Bachelor of Education, BEd(licencjata z pedagogiki) lub rocznego programu Professional Graduate Diploma in Education (Primary)dla szkół podstawowych. Nauczyciele podejmujący tę ścieżkę kształcenia muszą spełnić wymagania wstępne obowiązujące dla kursów kształcenia nauczycieli w Szkocji. Do programu Professional Graduate Diploma in Education (Primary)przyjmuje się kandydatów posiadających jakikolwiek tytuł zawodowy.

Nauczyciele nominowani na stanowisko dyrektora szkoły muszą spełnić standardy obowiązujące dla tego stanowiska.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności