Nauczyciele w Europie

Państwo

Austria

Flaga Austrii  jest podzielona na 3 poziome pasy: czerwony, biały, czerwony
Państwo: Austria
Ludność 2012 (mln): 8,4
Język urzędowy: niemiecki
Domena internetowa: .at
Kod telefoniczny: +43
Kod kraju: AT
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 91,6
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 8,4
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 21,0
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 20,4
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 85,6

Nauczyciele przedszkolni kończą 5-letni cykl kształcenia, rozpoczynający się w wieku 14 lat, lub 2- letni cykl kształcenia na poziomie policealnym.

Nauczyciele wszystkich typów szkół w ramach kształcenia obowiązkowego muszą ukończyć Uniwersyteckie Kolegia Nauczycielskie (publiczne lub prywatne) prowadzące do przyznania tytułu licencjata w zakresie pedagogiki. Nauczyciele religii zatrudnieni w obowiązkowych szkołach ogólnokształcących są kształceni w prywatnych uniwersyteckich kolegiach nauczycielskich. Nauczyciele uczący w allgemein bildende hóhere Schule muszą ukończyć studia uniwersyteckie prowadzące do tytułu zawodowego, które trwają co najmniej 4,5 roku. Zależnie od nauczanego przedmiotu, nauczyciele szkół techniczno-zawodowych są absolwentami uniwersytetu. Nauczanie teoretycznych i praktycznych przedmiotów technicznych w szkołach techniczno-zawodowych wymaga odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Nauczyciele szkół podstawowych nie specjalizują się w nauczaniu określonych przedmiotów, natomiast nauczyciele szkół średnich I i II stopnia specjalizują się w dwóch przedmiotach, a nauczyciele szkół techniczno-zawodowych mogą specjalizować się w grupie przedmiotów lub poszczególnych dziedzinach przedmiotowych.

Nauczyciele są zatrudniani przez rząd federalny lub władze landu (jako urzędnicy państwowi).

Nauczyciele kolegiów dla położnych i akademii dla pracowników służb paramedycznych otrzymują przygotowanie pedagogiczne lub kształcą się na 3-letnich specjalistycznych kursach poprzedzonych ukończeniem kształcenia ogólnego. Kursy te trwają co najmniej 600 godzin i kończą się egzaminem końcowym organizowanym przed komisją. Kształcenie ogólne w ramach szkolenia tego typu nauczycieli odpowiada poziomowi ISCED 5B, natomiast przygotowanie pedagogiczne - poziomowi ISCED 5A.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności