Kształcenie specjalne w Europie

Państwo

Wielka Brytania

Brytyjska flaga jest niebieska z czerwonym Krzyżem św. Jerzego (patrona Anglii) w białym obramowaniu, a w tle po przekątnych nakładające się na siebie krzyże: czerwony św. Patryka (patrona Irlandii) i biały św. Andrzeja (patrona Szkocji)
Państwo: Wielka Brytania
Ludność 2012 (mln): 63,0
Język urzędowy: angielski, szkocki, walijski, irlandzki
Domena internetowa: .uk i .gb
Kod telefoniczny: +44
Kod kraju: UK
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 16,7
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 78,7
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 15,8
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 27,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 22,6
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 80,4

EDNOCZONE KRÓLESTWO - ANGLIA

Obecna polityka kładzie nacisk na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) na możliwie szeroką skalę, razem z ich rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych. Jeżeli dziecko wymaga pomocy w szerszym zakresie, niż szkoła jest w stanie zapewnić w ramach dostępnych jej środków, władze lokalne są zobowiązane wydać orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w którym przedstawia się szczegółowo potrzeby i zakres niezbędnego dodatkowego kształcenia.

W 2008/2009 roku 2,7% ogółu uczniów w Anglii posiadało orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2011 odsetek uczniów uczęszczających do szkół specjalnych wynosił około 1,2%.1

Ustawa o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych i Niepełnosprawności z 2001 roku (Special Educational Needs and Disability Act 2001)poszerzyły prawa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie pobierania nauki w szkołach ogólnodostępnych. Prawo również nakłada na placówki obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do kształcenia niepełnosprawnych uczniów i studentów.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO - SZKOCJA

Dzieci mające specjalne potrzeby edukacyjne lub wymagające dodatkowej pomocy, jak nazywa się je w Szkocji, kształcą się, w miarę możliwości, w szkołach ogólnodostępnych, przy zapewnieniu ukierunkowanego wsparcia jeżeli ta formuła najlepiej służy interesom dziecka. Uczniowie wymagający szczególnego wsparcia, mogą skorzystać z wielu form kształcenia m.in. szkół dziennych lub szkół/oddziałów specjalnych z internatem lub klas specjalnych. Decyzje dotyczące rodzaju kształcenia specjalnego, jakie należy zapewnić uczniom w szkołach na danym terenie, podejmują władze lokalne, a koordynacja tego typu kształcenia jest prowadzona przez nauczycieli-specjalistów w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Około 99% uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształci się w szkołach ogólnodostępnych.

1 Źródło: DfE: "Szkoły, uczniowie i ich cechy", styczeń 2011. Wykres 2Aźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd uczelni w Polsce

przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności